OwlTail

Cover image of Kaliber

Kaliber

P1:s program för grävande journalistik. Vi granskar missförhållanden och samhällsfenomen.Ansvarig utgivare: Hanna Toll

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

Tvingad till äktenskap del 1: Jasmine och flyktplanerna

Jasmine gifts bort och lämnas i ett land långt hemifrån. Hon är ett av många anmälda fall av tvångsgifte. Kaliber granskar hur det har gått sedan Sverige fick en lag mot äktenskapstvång för fem år sedan.

29mins

29 Apr 2019

Rank #1