OwlTail

Cover image of Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Popular episodes

All episodes

Read more

Türkiye Ekonomisi

13. Sanayi ve Sanayileşme - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

20mins

Play

17. Enflasyon, Krizler, İstikrar Politikaları ve Küresel Krizler - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

38mins

Play

20. Para Politikası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankacılık Sistemi - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

18mins

Play

19. Para Politikası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankacılık Sistemi - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

19mins

Play

22. Ödemeler Dengesi ve Cari Açık - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

18mins

Play

18. Enflasyon, Krizler, İstikrar Politikaları ve Küresel Krizler - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

18mins

Play

21. Ödemeler Dengesi ve Cari Açık - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

20mins

Play

16. Hizmet Sektörü - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

18mins

Play

15. Hizmet Sektörü - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

20mins

Play

12. Tarım Sektörü - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

19mins

Play

11. Tarım Sektörü - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

19mins

Play

14. Sanayi ve Sanayileşme - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

17mins

Play

10. Türkiye Ekonomisinde İç ve Dış Borçlar - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Oct 01 2012

19mins

Play

7. Kamu Kesimi Gelir Giderleri ve Bütçe - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

20mins

Play

8. Kamu Kesimi Gelir Giderleri ve Bütçe - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

19mins

Play

9. Türkiye Ekonomisinde İç ve Dış Borçlar - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

19mins

Play

2. Giriş - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

18mins

Play

3. Ulusal Gelir, Büyüme, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 1 - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

20mins

Play

1. Giriş - Bölüm 1

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

20mins

Play

4. Ulusal Gelir, Büyüme, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 1 - Bölüm 2

Podcast cover
Read more

Sep 30 2012

19mins

Play

iTunes Ratings

1 Ratings
Average Ratings
1
0
0
0
0