OwlTail

Cover image of Aning

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

69. Scanlons kontraktualism med Elsa Kugelberg

Enligt Scanlon bör vi se på moralen som en fråga om vad som kan rättfärdigas till våra medmänniskor. Vad innebär det? Vilka utfall skulle å ena sidan en kontraktualist och exempelvis å andra sidan en utilitarist föredra vid moraliska och politiska överväganden? 

14mins

20 Dec 2020