Cover image of Aning

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Ranked #1

Podcast cover

3. Stat, nation, etnicitet och medborgarskap med Andreas Johansson Heinö

3. Stat, nation, etnicitet och medborgarskap med Andreas Johansson Heinö

Vad avses med begreppen stat, nation, etnicitet och medborgarskap? Vad fyller de för funktion? Andreas Johansson Heinö, ... Read more

20 Oct 2015

16mins

Ranked #2

Podcast cover

31. Flyktingkonventionen med Tove Hovemyr

31. Flyktingkonventionen med Tove Hovemyr

Hur och varför kom den till? Vilka principer bygger den på? Vilka rättigheter ingår i den? Vad har den för styrkor och s... Read more

25 Apr 2018

13mins

Similar Podcasts

Ranked #3

Podcast cover

37. Sveriges valsystem med Sofie Blombäck

37. Sveriges valsystem med Sofie Blombäck

Hur fungerar det svenska valsystemet? Vad utmärker det från andra? Vilka partier, eller snarare listor, får presentera s... Read more

5 Jul 2018

13mins

Ranked #4

Podcast cover

38. Partitypologier som idealtyper med Magnus Hagevi

38. Partitypologier som idealtyper med Magnus Hagevi

Hur appellerar partier till olika samhällsgrupper? Ett avsnitt som tar avstamp i Weber och Duverger. Redogörelse för kad... Read more

23 Jul 2018

11mins

Most Popular Podcasts

Ranked #5

Podcast cover

32. EU - Sui generis med Göran von Sydow

32. EU - Sui generis med Göran von Sydow

Ett samtal om det man bör veta om Europeiska unionen med forskaren och ställföreträdande direktören på SIEPS, Göran von ... Read more

8 May 2018

16mins

Ranked #6

Podcast cover

33. Dunning-Kruger-effekten med Emma Frans

33. Dunning-Kruger-effekten med Emma Frans

1999 fick David Dunning och Justin Kruger rejäl skjuts i sina omnämningar, eftersom de då släppte en studie som kom att ... Read more

21 May 2018

11mins

Ranked #7

Podcast cover

27. Jämlikhet med Lisa Pelling

27. Jämlikhet med Lisa Pelling

Detta oundvikliga, värdeladdade, stundtals svårinringade begrepp inom politisk diskussion reds ut av statsvetaren Lisa P... Read more

13 Dec 2017

19mins

Ranked #8

Podcast cover

28. Nudging med Therese Lindahl

28. Nudging med Therese Lindahl

Tanken bakom en så kallad "nudge" är att göra det lättare att välja rätt. Detta ämne är högaktuellt inom såväl politik s... Read more

11 Feb 2018

14mins

Ranked #9

Podcast cover

25. Storbritanniens valsystem med Merrick Tabor

25. Storbritanniens valsystem med Merrick Tabor

Kärnfull genomgång av förfarandet när Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, slarvigt benämnt Storbritannien... Read more

13 Nov 2017

15mins

Ranked #10

Podcast cover

26. Johan Skytte med David Lindén

26. Johan Skytte med David Lindén

Ett avsnitt med en rejäl historisk tillbakablick mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, då statsingenjören J... Read more

24 Nov 2017

12mins

Ranked #11

Podcast cover

35. Terrorism med Magnus Ranstorp

35. Terrorism med Magnus Ranstorp

Eftersom det inte finns någon internationellt vedertagen definition av terrorism, hur utformar man då ett effektivt, mul... Read more

20 Jun 2018

15mins

Ranked #12

Podcast cover

34. Minusränta med Robert Bergqvist

34. Minusränta med Robert Bergqvist

Ett inhopp i penningpolitik och nationalekonomi. SEB:s chefekonom, tidigare verksam i Riksbanken, redogör för minusränta... Read more

11 Jun 2018

14mins

Ranked #13

Podcast cover

36. Fake news med Jack Werner

36. Fake news med Jack Werner

Ett samtal om en lyckad bluff, snygga påhitt, lögn och kritiska inåtblickar. En president twittrar ofta om det, en annan... Read more

28 Jun 2018

14mins

Ranked #14

Podcast cover

59. Ryssland - en introduktion, med Martin Kragh

59. Ryssland - en introduktion, med Martin Kragh

En utrikespolitisk lägesrapport för Ryssland. Vilka frågor och ambitioner driver den politiska makten? Hur kommer det si... Read more

23 Sep 2019

24mins

Ranked #15

Podcast cover

58. Feasability med Naima Chahboun

58. Feasability med Naima Chahboun

Genomförbarhet. Politisk teori ska, enligt vissa, vara handlingsvägledande genom att tillskriva vissa agenter rättighete... Read more

16 Sep 2019

15mins

Ranked #16

Podcast cover

56. Socialism med Daniel Suhonen

56. Socialism med Daniel Suhonen

Om socialismens grundvärden, mål och medel för att nå dit. Vad är dess ställning i dag? Är svensk socialdemokrati synony... Read more

12 Jun 2019

16mins

Ranked #17

Podcast cover

53. Nationalism med Enna Gerin

53. Nationalism med Enna Gerin

När blommade nationalismen ut som politisk rörelse? Vad är startpunkten för det akademiska studiet av nationalism? Hur s... Read more

10 Apr 2019

19mins

Ranked #18

Podcast cover

52. Suveränitet med Johanna Pettersson

52. Suveränitet med Johanna Pettersson

Ett oundvikligt ämne i korsningen statsvetenskap-internationella relationer-rätt, som ringar in självständighet och makt... Read more

10 Mar 2019

15mins

Ranked #19

Podcast cover

51. Sociala medier och politik med Nils Gustafsson

51. Sociala medier och politik med Nils Gustafsson

Hur har sociala medier påverkat det politiska deltagandet och engagemanget i samhället? Ett avsnitt i spänningsfältet me... Read more

28 Feb 2019

15mins

Ranked #20

Podcast cover

44. Tyst diplomati med Jan Eliasson

44. Tyst diplomati med Jan Eliasson

När och hur bör så kallad tyst diplomati tillämpas? När har det lyckats? När har det misslyckats? Jan Eliasson svarar oc... Read more

8 Nov 2018

17mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”