OwlTail

Cover image of Aning
Education
Government

Aning

Updated 15 days ago

Education
Government
Read more

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Read more

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Best weekly hand curated episodes for learning

Cover image of Aning

Aning

Latest release on Dec 20, 2020

Best weekly hand curated episodes for learning

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 15 days ago

Rank #1: 3. Stat, nation, etnicitet och medborgarskap med Andreas Johansson Heinö

Podcast cover
Read more

Vad avses med begreppen stat, nation, etnicitet och medborgarskap? Vad fyller de för funktion? Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap, expert på nationalism, integrationsfrågor och europeisk politik, krönikor samt förlagschef på tankesmedjan Timbro, förklarar och exemplifierar. I vanlig ordning avslutas avsnittet med rekommenderad förkovran och tips på hur man kan följa Andreas arbete.

Oct 20 2015

16mins

Play

Rank #2: 31. Flyktingkonventionen med Tove Hovemyr

Podcast cover
Read more

Hur och varför kom den till? Vilka principer bygger den på? Vilka rättigheter ingår i den? Vad har den för styrkor och svagheter? Juristen Tove Hovemyr ger en grundlig redogörelse tillsammans med genomgång av nyckelbegrepp.

Apr 25 2018

13mins

Play

Similar Podcasts

Besluten som format Sverige

Åsiktskorridoren

Axess Podd

Nya Pengar och Politik

UD-podden

DN Intervju

The Usual Suspects

Det politiska spelet

Studio DN

Kongressen

Ekots lördagsintervju

Radiokorrespondenterna

Europapodden

Studio Ett

En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

Rank #3: 37. Sveriges valsystem med Sofie Blombäck

Podcast cover
Read more

Hur fungerar det svenska valsystemet? Vad utmärker det från andra? Vilka partier, eller snarare listor, får presentera sig som valbara? Finns det några förändringar i det svenska valsystemet valåret 2018? Vilka mekanismer säkerställer representation? Hur har vi landat i de olika procentspärrarna? Statsvetaren Sofie Blombäck svarar.

Jul 05 2018

13mins

Play

Rank #4: 38. Partitypologier som idealtyper med Magnus Hagevi

Podcast cover
Read more

Hur appellerar partier till olika samhällsgrupper? Ett avsnitt som tar avstamp i Weber och Duverger. Redogörelse för kaderpartier, masspartier, kartellpartier och catch-all-partier.

Jul 23 2018

11mins

Play

Most Popular Podcasts

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Tim Ferriss Show

The Daily

Stuff You Should Know

Oprah's SuperSoul Conversations

Armchair Expert with Dax Shepard

Rank #5: 32. EU - Sui generis med Göran von Sydow

Podcast cover
Read more

Ett samtal om det man bör veta om Europeiska unionen med forskaren och ställföreträdande direktören på SIEPS, Göran von Sydow. Vad gör de sju huvudinstitutionerna? Hur ser unionens framtid ut? Vad är ett EU i olika hastigheter? Är kritiken om maktförskjutning, kostsamhet och tröghet befogad? 

May 08 2018

16mins

Play

Rank #6: 33. Dunning-Kruger-effekten med Emma Frans

Podcast cover
Read more

1999 fick David Dunning och Justin Kruger rejäl skjuts i sina omnämningar, eftersom de då släppte en studie som kom att ge namn åt ett fenomen, eller effekt, som de flesta människor lär stöta på, så även inom politisk debatt och kunskapsskattning. Emma Frans är forskare inom epidemiologi vid Karolinska institutet, flerfaldig vinnare av diverse folkbildningsutmärkelser, författare till boken Larmrapporten - att skilja vetenskap från trams och aktiv vetenskapskommunikatör på olika plattformar. 

May 21 2018

11mins

Play

Rank #7: 27. Jämlikhet med Lisa Pelling

Podcast cover
Read more

Detta oundvikliga, värdeladdade, stundtals svårinringade begrepp inom politisk diskussion reds ut av statsvetaren Lisa Pelling. Avsnittet innehåller ett historiskt avstamp, en definitionsredogörelse, genomgång kring det kontroversiella i jämlikhetsbegreppet och dagens utmaningar för implementering av det.

Dec 13 2017

19mins

Play

Rank #8: 28. Nudging med Therese Lindahl

Podcast cover
Read more

Tanken bakom en så kallad "nudge" är att göra det lättare att välja rätt. Detta ämne är högaktuellt inom såväl politik som näringsliv och det bubblar på bra i Sverige, enligt Therese Lindahl, forskare på Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. Avsnitt 28 avhandlar alltså nudging, ett beteende-psykologiskt begrepp som lanserades av forskarna Cass R. Sunstein och Richard H. Thaler. 

Feb 11 2018

14mins

Play

Rank #9: 25. Storbritanniens valsystem med Merrick Tabor

Podcast cover
Read more

Kärnfull genomgång av förfarandet när Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, slarvigt benämnt Storbritannien, går till val. Vilket statsskick råder? Vem får rösta? Vem röstas fram och till vilken maktinstans? Vad är kronans inflytande? Merrick Tabor svarar. Han undervisar i komparativ politik vid Stockholms universitet. 

Nov 13 2017

15mins

Play

Rank #10: 26. Johan Skytte med David Lindén

Podcast cover
Read more

Ett avsnitt med en rejäl historisk tillbakablick mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, då statsingenjören Johan Skytte levde och verkade. Det hävdas att han grundlade statsvetenskapen. Historikern David Lindén menar att Skyttes idéer har bäring än idag, framför allt inom utbildningspolitiken. 

Nov 24 2017

12mins

Play

Rank #11: 35. Terrorism med Magnus Ranstorp

Podcast cover
Read more

Eftersom det inte finns någon internationellt vedertagen definition av terrorism, hur utformar man då ett effektivt, multinationellt gensvar på detta globalt spridda fenomen och problem? Statsvetenskapsdocenten och terrorexperten Magnus Ranstorp svarar. Avsnittet innehåller även en genomgång av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Jun 20 2018

15mins

Play

Rank #12: 34. Minusränta med Robert Bergqvist

Podcast cover
Read more

Ett inhopp i penningpolitik och nationalekonomi. SEB:s chefekonom, tidigare verksam i Riksbanken, redogör för minusränta. Hur fungerar den? Ger den tänkt effekt? Vad är dess eventuella svaghet? Det ges även en förklaring till reporänta, inflation och deflation. 

Jun 11 2018

14mins

Play

Rank #13: 36. Fake news med Jack Werner

Podcast cover
Read more

Ett samtal om en lyckad bluff, snygga påhitt, lögn och kritiska inåtblickar. En president twittrar ofta om det, en annan lagstiftar mot det. Vad är fake news? Vilka källkritiska principer bör man tillämpa i sin informationsinhämtning? Journalisten och poddaren Jack Werner förklarar. 

Jun 28 2018

14mins

Play

Rank #14: 59. Ryssland - en introduktion, med Martin Kragh

Podcast cover
Read more

En utrikespolitisk lägesrapport för Ryssland. Vilka frågor och ambitioner driver den politiska makten? Hur kommer det sig att styret ser ut som det gör? Experten Martin Kragh svarar.

Sep 23 2019

24mins

Play

Rank #15: 58. Feasability med Naima Chahboun

Podcast cover
Read more

Genomförbarhet. Politisk teori ska, enligt vissa, vara handlingsvägledande genom att tillskriva vissa agenter rättigheter, som motsvaras av andra agenters skyldigheter. Vad är vi skyldiga att genomföra? Vad avgör vad den politik kan och ska uppnå, dvs vilka begränsningar sätter politisk teori för vad som går att göra? 

Sep 16 2019

15mins

Play

Rank #16: 56. Socialism med Daniel Suhonen

Podcast cover
Read more

Om socialismens grundvärden, mål och medel för att nå dit. Vad är dess ställning i dag? Är svensk socialdemokrati synonymt med socialism? Katalyschefen svarar. 

Jun 12 2019

16mins

Play

Rank #17: 53. Nationalism med Enna Gerin

Podcast cover
Read more

När blommade nationalismen ut som politisk rörelse? Vad är startpunkten för det akademiska studiet av nationalism? Hur ska den förstås? En förklaringsansats och inringning med hjälp av primordialism, modernism, etnosymbolism av Enna Gerin, utredare och biträdande chef vid den fackliga tankesmedjan Katalys. 

Apr 10 2019

19mins

Play

Rank #18: 52. Suveränitet med Johanna Pettersson

Podcast cover
Read more

Ett oundvikligt ämne i korsningen statsvetenskap-internationella relationer-rätt, som ringar in självständighet och makt. Varifrån stammar begreppet? Vad har det betytt historiskt? Vad innebär det idag? Johanna Pettersson är doktor i statsvetenskap och särskilt lämpad att svara. 

Mar 10 2019

15mins

Play

Rank #19: 51. Sociala medier och politik med Nils Gustafsson

Podcast cover
Read more

Hur har sociala medier påverkat det politiska deltagandet och engagemanget i samhället? Ett avsnitt i spänningsfältet mellan statsvetenskap och kommunikation, närmare bestämt en genomgång av mobiliserings- respektive förstärkningshypotesen. På frågan svarar Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. 

Feb 28 2019

15mins

Play

Rank #20: 44. Tyst diplomati med Jan Eliasson

Podcast cover
Read more

När och hur bör så kallad tyst diplomati tillämpas? När har det lyckats? När har det misslyckats? Jan Eliasson svarar och berättar om sina medlingserfarenheter inom konfliktlösning. I över femtio år har han arbetat inom politik och internationella relationer. Han är före detta utrikesminister och kabinettssekreterare på UD och har varit FN:s vice generalsekreterare. Numer är han ordförande i SIPRI och verksam inom Eliasson Group. 

Nov 08 2018

17mins

Play