OwlTail

Cover image of Aning

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Read more

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Rank #1: 3. Stat, nation, etnicitet och medborgarskap med Andreas Johansson Heinö

Podcast cover
Read more

Vad avses med begreppen stat, nation, etnicitet och medborgarskap? Vad fyller de för funktion? Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap, expert på nationalism, integrationsfrågor och europeisk politik, krönikor samt förlagschef på tankesmedjan Timbro, förklarar och exemplifierar. I vanlig ordning avslutas avsnittet med rekommenderad förkovran och tips på hur man kan följa Andreas arbete.

Oct 20 2015

16mins

Play

Rank #2: 31. Flyktingkonventionen med Tove Hovemyr

Podcast cover
Read more

Hur och varför kom den till? Vilka principer bygger den på? Vilka rättigheter ingår i den? Vad har den för styrkor och svagheter? Juristen Tove Hovemyr ger en grundlig redogörelse tillsammans med genomgång av nyckelbegrepp.

Apr 25 2018

13mins

Play

Rank #3: 37. Sveriges valsystem med Sofie Blombäck

Podcast cover
Read more

Hur fungerar det svenska valsystemet? Vad utmärker det från andra? Vilka partier, eller snarare listor, får presentera sig som valbara? Finns det några förändringar i det svenska valsystemet valåret 2018? Vilka mekanismer säkerställer representation? Hur har vi landat i de olika procentspärrarna? Statsvetaren Sofie Blombäck svarar.

Jul 05 2018

13mins

Play

Rank #4: 38. Partitypologier som idealtyper med Magnus Hagevi

Podcast cover
Read more

Hur appellerar partier till olika samhällsgrupper? Ett avsnitt som tar avstamp i Weber och Duverger. Redogörelse för kaderpartier, masspartier, kartellpartier och catch-all-partier.

Jul 23 2018

11mins

Play

Rank #5: 32. EU - Sui generis med Göran von Sydow

Podcast cover
Read more

Ett samtal om det man bör veta om Europeiska unionen med forskaren och ställföreträdande direktören på SIEPS, Göran von Sydow. Vad gör de sju huvudinstitutionerna? Hur ser unionens framtid ut? Vad är ett EU i olika hastigheter? Är kritiken om maktförskjutning, kostsamhet och tröghet befogad? 

May 08 2018

16mins

Play

Rank #6: 33. Dunning-Kruger-effekten med Emma Frans

Podcast cover
Read more

1999 fick David Dunning och Justin Kruger rejäl skjuts i sina omnämningar, eftersom de då släppte en studie som kom att ge namn åt ett fenomen, eller effekt, som de flesta människor lär stöta på, så även inom politisk debatt och kunskapsskattning. Emma Frans är forskare inom epidemiologi vid Karolinska institutet, flerfaldig vinnare av diverse folkbildningsutmärkelser, författare till boken Larmrapporten - att skilja vetenskap från trams och aktiv vetenskapskommunikatör på olika plattformar. 

May 21 2018

11mins

Play

Rank #7: 27. Jämlikhet med Lisa Pelling

Podcast cover
Read more

Detta oundvikliga, värdeladdade, stundtals svårinringade begrepp inom politisk diskussion reds ut av statsvetaren Lisa Pelling. Avsnittet innehåller ett historiskt avstamp, en definitionsredogörelse, genomgång kring det kontroversiella i jämlikhetsbegreppet och dagens utmaningar för implementering av det.

Dec 13 2017

19mins

Play

Rank #8: 28. Nudging med Therese Lindahl

Podcast cover
Read more

Tanken bakom en så kallad "nudge" är att göra det lättare att välja rätt. Detta ämne är högaktuellt inom såväl politik som näringsliv och det bubblar på bra i Sverige, enligt Therese Lindahl, forskare på Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. Avsnitt 28 avhandlar alltså nudging, ett beteende-psykologiskt begrepp som lanserades av forskarna Cass R. Sunstein och Richard H. Thaler. 

Feb 11 2018

14mins

Play

Rank #9: 25. Storbritanniens valsystem med Merrick Tabor

Podcast cover
Read more

Kärnfull genomgång av förfarandet när Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, slarvigt benämnt Storbritannien, går till val. Vilket statsskick råder? Vem får rösta? Vem röstas fram och till vilken maktinstans? Vad är kronans inflytande? Merrick Tabor svarar. Han undervisar i komparativ politik vid Stockholms universitet. 

Nov 13 2017

15mins

Play

Rank #10: 26. Johan Skytte med David Lindén

Podcast cover
Read more

Ett avsnitt med en rejäl historisk tillbakablick mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, då statsingenjören Johan Skytte levde och verkade. Det hävdas att han grundlade statsvetenskapen. Historikern David Lindén menar att Skyttes idéer har bäring än idag, framför allt inom utbildningspolitiken. 

Nov 24 2017

12mins

Play

Rank #11: 35. Terrorism med Magnus Ranstorp

Podcast cover
Read more

Eftersom det inte finns någon internationellt vedertagen definition av terrorism, hur utformar man då ett effektivt, multinationellt gensvar på detta globalt spridda fenomen och problem? Statsvetenskapsdocenten och terrorexperten Magnus Ranstorp svarar. Avsnittet innehåller även en genomgång av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Jun 20 2018

15mins

Play

Rank #12: 34. Minusränta med Robert Bergqvist

Podcast cover
Read more

Ett inhopp i penningpolitik och nationalekonomi. SEB:s chefekonom, tidigare verksam i Riksbanken, redogör för minusränta. Hur fungerar den? Ger den tänkt effekt? Vad är dess eventuella svaghet? Det ges även en förklaring till reporänta, inflation och deflation. 

Jun 11 2018

14mins

Play

Rank #13: 36. Fake news med Jack Werner

Podcast cover
Read more

Ett samtal om en lyckad bluff, snygga påhitt, lögn och kritiska inåtblickar. En president twittrar ofta om det, en annan lagstiftar mot det. Vad är fake news? Vilka källkritiska principer bör man tillämpa i sin informationsinhämtning? Journalisten och poddaren Jack Werner förklarar. 

Jun 28 2018

14mins

Play

Rank #14: 59. Ryssland - en introduktion, med Martin Kragh

Podcast cover
Read more

En utrikespolitisk lägesrapport för Ryssland. Vilka frågor och ambitioner driver den politiska makten? Hur kommer det sig att styret ser ut som det gör? Experten Martin Kragh svarar.

Sep 23 2019

24mins

Play

Rank #15: 58. Feasability med Naima Chahboun

Podcast cover
Read more

Genomförbarhet. Politisk teori ska, enligt vissa, vara handlingsvägledande genom att tillskriva vissa agenter rättigheter, som motsvaras av andra agenters skyldigheter. Vad är vi skyldiga att genomföra? Vad avgör vad den politik kan och ska uppnå, dvs vilka begränsningar sätter politisk teori för vad som går att göra? 

Sep 16 2019

15mins

Play

Rank #16: 56. Socialism med Daniel Suhonen

Podcast cover
Read more

Om socialismens grundvärden, mål och medel för att nå dit. Vad är dess ställning i dag? Är svensk socialdemokrati synonymt med socialism? Katalyschefen svarar. 

Jun 12 2019

16mins

Play

Rank #17: 53. Nationalism med Enna Gerin

Podcast cover
Read more

När blommade nationalismen ut som politisk rörelse? Vad är startpunkten för det akademiska studiet av nationalism? Hur ska den förstås? En förklaringsansats och inringning med hjälp av primordialism, modernism, etnosymbolism av Enna Gerin, utredare och biträdande chef vid den fackliga tankesmedjan Katalys. 

Apr 10 2019

19mins

Play

Rank #18: 52. Suveränitet med Johanna Pettersson

Podcast cover
Read more

Ett oundvikligt ämne i korsningen statsvetenskap-internationella relationer-rätt, som ringar in självständighet och makt. Varifrån stammar begreppet? Vad har det betytt historiskt? Vad innebär det idag? Johanna Pettersson är doktor i statsvetenskap och särskilt lämpad att svara. 

Mar 10 2019

15mins

Play

Rank #19: 51. Sociala medier och politik med Nils Gustafsson

Podcast cover
Read more

Hur har sociala medier påverkat det politiska deltagandet och engagemanget i samhället? Ett avsnitt i spänningsfältet mellan statsvetenskap och kommunikation, närmare bestämt en genomgång av mobiliserings- respektive förstärkningshypotesen. På frågan svarar Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. 

Feb 28 2019

15mins

Play

Rank #20: 44. Tyst diplomati med Jan Eliasson

Podcast cover
Read more

När och hur bör så kallad tyst diplomati tillämpas? När har det lyckats? När har det misslyckats? Jan Eliasson svarar och berättar om sina medlingserfarenheter inom konfliktlösning. I över femtio år har han arbetat inom politik och internationella relationer. Han är före detta utrikesminister och kabinettssekreterare på UD och har varit FN:s vice generalsekreterare. Numer är han ordförande i SIPRI och verksam inom Eliasson Group. 

Nov 08 2018

17mins

Play

69. Scanlons kontraktualism med Elsa Kugelberg

Podcast cover
Read more

Enligt Scanlon bör vi se på moralen som en fråga om vad som kan rättfärdigas till våra medmänniskor. Vad innebär det? Vilka utfall skulle å ena sidan en kontraktualist och exempelvis å andra sidan en utilitarist föredra vid moraliska och politiska överväganden? 

Dec 20 2020

14mins

Play

68. Libertarianism med Magnus Jedenheim

Podcast cover
Read more

Hur långt sträcker sig den frihet och icke-inblandning libertarianismen förespråkar? Om staten ska begränsas så mycket som möjligt, vilka delar menar libertären ändå bör finnas kvar? Vad skiljer en libertär från en liberal? 

Nov 22 2020

18mins

Play

67. 'Med livet som insats' med Maria Wendt

Podcast cover
Read more

Politiskt engagemang med livet som insats sätter etiska betänkanden på sin yttersta spets. Med ISAF-insatsen som studieobjekt analyseras hur demokratiska stater motiverar att de skickar ut medborgare i krig. 

Nov 17 2020

12mins

Play

66. Friedrich Hayek med Erik Angner

Podcast cover
Read more

Naturrätt, spontan och artificiell ordning, liberalism, nyliberalism, nyttan med kapitalism... Angner lotsar oss genom konsekventialisten Hayeks teorier, en rik väv med trådar från flertalet discipliner. 

Oct 07 2020

18mins

Play

65. Mary Wollstonecraft med Elisabeth Mansén

Podcast cover
Read more

Filosofen, författaren, feministen Mary Wollstonecraft banade väg för intensifierad debatt och framsteg kring kvinnors rättigheter. Vad försvarade hon? Hur? Idéhistorikern Elisabeth Mansén svarar. 

Feb 15 2020

14mins

Play

64. Vad är krig? med Oscar Jonsson

Podcast cover
Read more

Svaret i form av en teoretisk snabböverflygning ges av Rysslands- och säkerhetsexperten Oscar Jonsson. 

Jan 12 2020

13mins

Play

63. Ungas valdeltagande med Richard Öhrvall

Podcast cover
Read more

En snabbkörare kring unga svenskars politiska beteende med deras valdeltagande satt under lupp. 

Nov 24 2019

15mins

Play

62. Neorealism med Tom Lundborg

Podcast cover
Read more

Från Kenneth Walz till idag. Hur ska teorin förstås? Vad förklarar den? Hur ser den på makt och världsordning? Vad säger dess kritiker? 

Nov 12 2019

19mins

Play

61. Governmentality med Sara Ekström

Podcast cover
Read more

Begreppet tillskrivs Foucault. Idéhistorikern Sara Ekström berättar varför det blev så, hur det växte fram och hur governmentality används som analysverktyg inom statsvetenskap. 

Oct 30 2019

15mins

Play

60. Women in peacekeeping - Jean-Pierre Lacroix

Podcast cover
Read more

The United Nation’s Under-Secretary-General for Peace Operations explains how the UN strategy on women in peacekeeping came about, how it is implemented and the results it delivers. 

Oct 23 2019

13mins

Play

59. Ryssland - en introduktion, med Martin Kragh

Podcast cover
Read more

En utrikespolitisk lägesrapport för Ryssland. Vilka frågor och ambitioner driver den politiska makten? Hur kommer det sig att styret ser ut som det gör? Experten Martin Kragh svarar.

Sep 23 2019

24mins

Play

58. Feasability med Naima Chahboun

Podcast cover
Read more

Genomförbarhet. Politisk teori ska, enligt vissa, vara handlingsvägledande genom att tillskriva vissa agenter rättigheter, som motsvaras av andra agenters skyldigheter. Vad är vi skyldiga att genomföra? Vad avgör vad den politik kan och ska uppnå, dvs vilka begränsningar sätter politisk teori för vad som går att göra? 

Sep 16 2019

15mins

Play

57. Mångkulturalism med Karin Borevi

Podcast cover
Read more

En översyn av det offentligas sätt att hantera ett mångetniskt samhälle samt genomgång av både den beskrivande och den normativa förklaringsmodellen av mångkulturalism. Hur ser det teoretiska ramverket gällande samexistensen av kulturella skillnader ut? 

Sep 01 2019

16mins

Play

56. Socialism med Daniel Suhonen

Podcast cover
Read more

Om socialismens grundvärden, mål och medel för att nå dit. Vad är dess ställning i dag? Är svensk socialdemokrati synonymt med socialism? Katalyschefen svarar. 

Jun 12 2019

16mins

Play

55. Strategisk röstning med Annika Fredén

Podcast cover
Read more

Hur påverkas väljare av opinionsmätningar, personer och nätverk inför ett röstningsbeslut? Hur vet man om en taktisk röst lagts? Hur mäts preferensdata? Hur kan strategisk röstning yttra sig? Extra inkik på ekonomen Anthony Downs teser. 

May 16 2019

12mins

Play

54. Svenskhet med Lars Trägårdh

Podcast cover
Read more

Nationell identitet är ett brännande debattämne och det tvistas om vem som sitter på den mest täckande förståelsen för det, så även gällande Sverige. Så vad är svenskhet? Finns svensk kultur? Vad särskiljer det svenska samhällskontraktet och vad kännetecknar det svenska för individen vs. gemenskapen? 

May 01 2019

19mins

Play

53. Nationalism med Enna Gerin

Podcast cover
Read more

När blommade nationalismen ut som politisk rörelse? Vad är startpunkten för det akademiska studiet av nationalism? Hur ska den förstås? En förklaringsansats och inringning med hjälp av primordialism, modernism, etnosymbolism av Enna Gerin, utredare och biträdande chef vid den fackliga tankesmedjan Katalys. 

Apr 10 2019

19mins

Play

52. Suveränitet med Johanna Pettersson

Podcast cover
Read more

Ett oundvikligt ämne i korsningen statsvetenskap-internationella relationer-rätt, som ringar in självständighet och makt. Varifrån stammar begreppet? Vad har det betytt historiskt? Vad innebär det idag? Johanna Pettersson är doktor i statsvetenskap och särskilt lämpad att svara. 

Mar 10 2019

15mins

Play

51. Sociala medier och politik med Nils Gustafsson

Podcast cover
Read more

Hur har sociala medier påverkat det politiska deltagandet och engagemanget i samhället? Ett avsnitt i spänningsfältet mellan statsvetenskap och kommunikation, närmare bestämt en genomgång av mobiliserings- respektive förstärkningshypotesen. På frågan svarar Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. 

Feb 28 2019

15mins

Play

50. Rättigheter med David Alm

Podcast cover
Read more

Hur fångar filosofin in innebörden av en rättighet? Vad särskiljer juridiska och moraliska rättigheter? Vad är mänskliga rättigheter? Vad särskiljer människan som art? Hur ska människovärde förstås?

Feb 17 2019

16mins

Play