OwlTail

Cover image of Hjärnpodden - Kristina Bähr

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa.Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.seStötta gärna mitt arbete med Hjärnpodden med 30 kr / månad så länge du själv vill. https://bottler.community/@HjarnpoddenE-post med frågor och kommentarer skickas till kristina@exist.se

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

#109 Makt, panik, sociala medier och unga - gäst Elza Dunkels

I det här avsnittet gästas Hjärnpodden av Elza Dunkels som forskar kring ungas nätanvändning och nätkulturer, säkerhet on-line, attityder och makt. Elza Dunkels är PhD vid Umeå Universitet, lektor och forskar kring de här ämnena. Samtalet kom att handla om alltifrån sociala medier, psykisk ohälsa, makt, demokratiseringsprocesser och informationsrevolutioner. Vi tar också upp frågan kring den möjlighet sociala medier innebär för samhällets grupper, som normalt haft svårt att göra sig hörda. Vi kom den att prata om det känsliga ämnet kring hur vuxna utövar makt mot barn i vardagen, något som vi båda arbetar för att motverka. Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet är det lättast att skick meddelande via Hjärnpodden på Facebook eller via Instagram Elza Dunkels går att följa via Instagram @dunkels För att få tillgång till alla avsnitt kan du gå till http://hjarnpodden.se

45mins

23 Apr 2019

Rank #1

Podcast cover

#110 Känslor som kraft eller hinder - psykolog Hanna Sahlin

Känslor och emotioner finns i våra liv dygnet runt, alla dagar på året. De ger information och driver våra beteenden. Ibland är känslor sköna och ibland är de väldigt besvärliga och dessutom kan det vara svårt att tolka vad de egentligen handlar om. Hanna Sahlin är psykolog och har forskat på emotionell reglering. Dessutom har Hanna arbetat länge med DBT – dialektisk beteende terapi – som går ut på att lära sig olika sätt att hantera och förstå sina känslor och reaktioner. I avsnittet pratar vi om känsloreglering, nyttan med känslor, feltolkningar, självskadebeteende, psykoedukation och en hel del annat som rör att vara människa. Vill du lära dig mer om emotionell reglering kan du läsa Hannas och Elizabeth Malmquist bok som heter "Känslor som kraft eller hinder - En handbok i känsloreglering". https://www.bokus.com/bok/9789127822184/kanslor-som-kraft-eller-hinder-en-handbok-i-kansloreglering/ För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila till kristina@exist.se eller via Hjärnpoddens sida på Instagram eller Facebook. Tack för tålamodet mellan avsnitten och att du fortfarande lyssnar!

43mins

12 Jun 2019

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

#108 Smartare än din mobiltelefon - psykolog Siri Helle

I det här avsnittet diskuterar vi skärmar utifrån ett mindre alarmistiskt perspektiv och istället vad skärmtid OCKSÅ innebär för människor. Det finns forskning som belyser att skärmar kan fylla en viktig funktion för människor och Siri Helle har nyligen givit ut en bok som tittat på forskning som även belyser den sidan. Vi ska betänka att vår hjärna dras mot sensationella nyheter och faror och förstorar upp den informationen, men att det finns studier som visar annat – som inte får samma utrymme i vardagens mediautrymme. Det ger helt enkelt inte lika säljande rubriker. Det vi diskuterar i avsnittet är det problematiska med den skuld och den skam som många känner för att de låter sina barn använda skärmar (alls) och att vi missar att det faktiskt är till nytta för många människor. Vill du läsa Siris bok så finns länken här: https://www.bokus.com/bok/9789127824362/smartare-an-din-telefon-hur-du-anvander-mobilen-for-att-ma-battre-bli-effektivare-och-starka-dina-relationer/ Alla gamla avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se För att kontakta Kristina så mailar du kontakt@hjarnpodden.se

37mins

5 Apr 2019

Rank #3

Podcast cover

#104 Knäck sociala koden - Jassim Ahmadi

Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare och har arbetat med skolutveckling på olika nivåer. 2018 kom boken "Knäck sociala koden" ut med verktyg i hur man ska nå elever med beteendesvårigheter och arbeta med sina egna bemötandesvårigheter i relation till de unga. I avsnittet diskuterar vi hur vuxna faktisk är ansvariga för relationen och att vi i skolan fokuserar mycket på det kognitiva färdigheter men att de emotionella och sociala färdigheterna är grundläggande förutsättningar för att få elever och människor att kunna lära sig och må bra. I avsnittet hänvisar vi till en artikel från Harvard University och den hittar du här: https://developingchild.harvard.edu/resources/understanding-motivation-building-the-brain-architecture-that-supports-learning-health-and-community-participation/ För att nå Jassim Ahmadi går du till hemsidan https://www.bvsmetoden.se/ BVS står för brandsläckaren, vattenkannan och det sociala gymmet. För att komma i kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

32mins

5 Jan 2019

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

#106 Hjärna, puls och glädje - Mark Siegbahn

Fysisk aktivitet är viktigt för vårt lärande på många olika sätt. Det ökar beredskapen för lärande genom det nervcellsnybildande ämnet BDNF. Fysisk aktivitet påverkar koncentration, förbättrar vårt minne och ökar vårt välmående – dels genom att minska stress. Det är bakgrunden till Hjärna-Puls- Glädje konceptet som utvecklats av bl a Mark Siegbahn. I avsnittet pratar vi om hur man praktiskt kan genomföra fler fysiska aktiviteter under skoldagarna och hur det påverkar elever till ökat lärande och ökad hälsa. Vi pratar om grundskoleelever i första hand, men berör även effekterna av fysisk aktivitet för vuxna och gymnasieelever. Mark Siegbahn är pedagog (undervisar i idrott och hälsa) samt beteendevetare. I Helsingborgs Kommun har han genomfört ett hälsoprojekt, som lett till påtagligt sänkta anmälningar för kränkningar och våld. För att följa Mark går du in på @hjarnapulsgladje på INSTAGRAM eller Mark Siegbahn _ verklighetsdesigner i skolvärlden https://www.facebook.com/verklighetsdesign/ Fler avsnitt om fysisk aktivitet: #18 Fysisk aktivitet och plasticitet - Jenny Nyberg PhD, Neurovetenskap Göteborg http://exist.libsyn.com/18-fysisk-aktivitet-och-plasticitet #30 Bli Hjärnstark - Anders Hansen http://exist.libsyn.com/30-bli-hjrnstark-anders-hansen #87 - Hjärnskap Malin Gutestam http://hjarnpodden.se/87-allt-fr-tonrshjrnan-hjrnskap-med-malin-gutestam För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se

43mins

10 Feb 2019

Rank #5

Podcast cover

#111 Paus - konsten att göra något annat – Patrik Hadenius

Inför semestertiden kommer nu ett lämpligt avsnitt om att ta paus och göra något annat. Patrik Hadenius är journalist och har fördjupat sig i pauser, något vi alla älskar att ha men ändå måste ursäkta när vi har. Hur kommer det sig? Vad har vi för relation till pauser i samhället och varför är pauser viktiga? I avsnittet ägnar vi oss åt pauser från olika synvinklar och enligt Kristina handlar det om att kunna ha tråkigt, medan Patrik inte riktigt blivit vän med ordet tråkigt. Jag ber om ursäkt för ljudet i introduktions- och avslutningen. Vid redigeringen är jag på resande fot (Almedalen) och har inte tillgång till min vanliga mikrofon. Håll tillgodo och ha en underbar sommar! Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet så kan du maila kristina@exist.se

45mins

1 Jul 2019

Rank #6

Podcast cover

#105 Främja närvaro - intervju med psykolog Malin Gren Landell

Att främja närvaro i skolan strukturerat och eftertänksamt är nödvändigt för att undvika problematisk skolfrånvaro. Malin Gren Landell är psykolog och har arbetat med regeringens utredning av frånvaro i skolan. Under 2018 kom Malins bok "Främja närvaro : att förebygga frånvaro i skolan" ut på Natur och Kulturs förlag. I avsnittet pratar vi utifrån olika frånvarobegrepp Malin skriver om i boken och hur vi behöver tänka och prata om frånvaro för att komma vidare. Problematisk skolfrånvaro är den frånvaro som innebär att elever missar undervisning och det kan ha många skäl. Att utreda varför elever är borta från skolan behöver ske från olika vinklar och perspektiv och ofta behöver vi arbeta med värderingar och syn på skolan som helhet. Problematisk skolfrånvaro kan vara olika för olika individer, men det omgivande stödet behöver riggas och struktureras för att elever inte ska "falla mellan stolarna" och riskera att lämna skolan utan att ha fått en chans att komma tillbaka. I avsnittet pratar vi en del om sjukskrivningar av elever/studenter som ett delproblem gällande frånvaro. Kristina har skrivit en blogg, som problematiserar detta ytterligare. Den hittar du här: https://utbildning.academedia.se/2019/01/15/blogg-riskfyllt-med-sjukskrivningar-under-studietiden/ Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet maila till kontakt@hjarnpodden.se

39mins

22 Jan 2019

Rank #7

Podcast cover

#107 Tillit - en ledningsfilosofi -Louise Bringselius

I det här avsnittet pratar vi om tillitsbaserad styrning till skillnad från kontrollbaserad styrning. Hur påverkar tillit en organisation? Vad krävs för tillit - både mellanmänskligt och organisatoriskt för att ändra en företagskultur? Louise Bringselius har forskat på organisationsförändringar bl a och har arbetat med IT frågor. Nu är Louise docent i Lund - i organisation och ledning (företagsekonomi). I samtalet insåg jag att oavsett vilken ingång vi har i organisationer och ledning så kommer vi fram till samma sak. Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet går det att maila till kontakt@hjarnpodden.se Louise bok finns att köpa bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789172511941/tillit-en-ledningsfilosofi-for-framtidens-offentliga-sektor/ Fler avsnitt av hjärnpodden och tillgång till alla tidigare 106 avsnitt kan du få via http://hjarnpodden.se

32mins

26 Mar 2019

Rank #8

Podcast cover

#117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund

I det här avsnittet tar vi upp Adhd och ADD hos flickor och kvinnor. Adhd hos flickor har en hel del aspekter som skiljer sig från pojkars och mäns Adhd. Dels handlar det om hur det visar sig och hur kvinnors hormoner förändras efter pubertet och under fertilt liv. Lotta Borg Skoglund är psykiater och har arbetat med riskbruk av alkohol och droger och genom det kommit in på bidragande faktorer i detta. Lotta har även arbetat länge med just Adhd utredningar för vuxna och barn och har träffat många flickor och kvinnor, som samtidigt berättar om den oerhörda trötthet det innebär att inte kunna dosera sin volymknapp av aktivitet. Antingen är hon "av", loj och verkar håglös, eller så är hon 100% "på". Lagom finns liksom inte. I det här avsnittet tar vi upp frågan om hur flickor och kvinnor kan med hjälp av förståelse för sin funktion kan bättre hantera sina egenskaper och även få rätt hjälp och stöd i sin miljö. Lottas bok gavs ut i mars 2020 och heter - "Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna". Du hittar boken bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789127827257/adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna/ För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kristina@exist.se

49mins

25 Mar 2020

Rank #9

Podcast cover

#116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig

Depersonalisationssyndrom är ett relativt okänt syndrom, som drabbar unga människor i övre tonåren och runt 20- års ålder. I symptombilden förekommer en känsla av att inte riktigt känna sig som en del av den "verkliga världen", inte riktigt känna igen sig själv, sin kropp eller sitt känsloliv. Tillståndet är genom att det är så okänt svårt att få rätt hjälp för och psykologen Anna Strid har genom sin bok "Overklighetskänslor - om depersonalisationssyndrom" gjort en stor insats genom att sammanfatta vad det innebär att vara ung, inte förstå sin symptombild och mötas av okunskap när man söker hjälp. Länk till boken: https://www.bokus.com/bok/9789177410102/overklighetskanslor-om-depersonalisationssyndrom/ Eftersom en del unga upplever sig tomma och känslomässigt avdomnade kan det ibland förekomma självskadebeteenden för att "känna något alls". Det innebär även en hel del existentiella grubblerier. Ett kännetecken är att personen är fullt medveten om att upplevelsen inte stämmer - inte är riktigt verklig. Men det är "som om" man är avskärmad, fast man vet att det inte stämmer. Depersonaliseringssyndrom kan vara en effekt av psykologiskt våld och räknas som ett sätt att försvara sig mot psykologisk smärta. Tillståndet räknas som en form av dissociation, där människor försvarar sig och sin personlighet från för mycket psykologisk smärta. I avsnittet berättar Anna Strid om hur hon fick namn på tillståndet och vad det är för något under sina studier vid psykologprogrammet i Lund. Länk till hennes och Leif Månssons examensuppsats hittar du här: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7793845&fileOId=7793908 För kontakt med mig efter avsnittet: Maila till kristina@exist.se

35mins

28 Feb 2020

Rank #10

Podcast cover

#114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren

Tydliggörande pedagogik fungerar för att göra det tydligare vad som krävs av dem i skolan. Det är särskilt bra för elever med exempelvis autism eller ADHD i skolan men även vid alla tillfällen där det pågår något i elevernas liv som kan störa inlärningen. Det kan räcka med att vara kär eller att ha bråkat med sina föräldrar på morgonen. Ann Lingren är specialpedagog och gymnasielärare och har tillsammans med David Edfeldt, Anna Sjölund och Annelie Karlsson skrivit boken "Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik". Ann har även varit medförfattare för boken som riktar sig till grundskolan. Ann Lindgren är i dag verksam i Norrtälje kommun i centrala elevhälsan. I det här programmet pratar vi en hel del om exekutiva förmågor, hur tydlig pedagogik kan skapa en struktur att hålla sig i – både för undervisande pedagoger som för elever.  För kontakt med Kristina efter programmet kan du maila kristina@exist.se Alla avsnitt av Hjärnpodden finns att lyssna på med prenumeration på http://hjarnpodden.se

45mins

8 Dec 2019

Rank #11

Podcast cover

#113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö

Malin Valsö är skol- och organisationspsykolog med lång erfarenhet i skolans väld. Tillsammans med Frida Malmgren har hon samlat ihop tips på hur lärmiljön – barns och lärares arbetsmiljö - i skolan kan underlättas och förbättras med systematiskt arbetsmiljöarbete. Många gånger visar elever symptom på att ha svårt att koncentrera sig i skolmiljön och många gånger kan det avhjälpas genom att undanröja buller, störningar och annat genom att förbättra ventilation, avskärma klassrum, minska antalet glasväggar ut mot korridorer och annat. Lyssna gärna på Malins kloka synpunkter, som även angår vuxnas arbetsmiljö på jobbet. Alla behöver få chans att göra ett bra jobb. I avsnittet lyfter vi elevers arbetsmiljö, men tankarna är relevanta även för vuxna. För att nå Kristina mailar du till kristina@exist.se Fler avsnitt finns att lyssna på på http://hjarnpodden.se Länk till Malins och Fridas bok hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789144119236/fysisk-larmiljo-optimera-for-trygghet-arbetsro-och-larande/?source=googleps&gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5H8Dm7bZVJQtBmL0x1MDHVmWVscH6j4dMzjHRlHNPReEAfd0qkD6fsaAmpqEALw_wcB

38mins

3 Nov 2019

Rank #12

Podcast cover

#112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman

Efter ett långt sommaruppehåll i Hjärnpodden (p g a bokskrivande) är Hjärnpodden tillbaka igen med en ny spännande intervju. Denna gång pratar jag med Linus Jonkman, som skrivit ett par böcker om vad det innebär att vara introvert och styrkan med introversion. I det här avsnittet pratar vi om introverta personlighetsdrag i arbetslivet, samhället och i skolan och hur det kan ha betydelse för koncentration och prestation. Det handlar även om att hushålla med energi och att fungera optimalt i sin arbetsmiljö i vardagen. Linus Jonkman är författare, föreläsare och verksamhetsutvecklare och har skrivit ett flertal böcker. Boken "Introvert - den tysta revolutionen" belönades som Årets HR bok 2013. Linus har arbetat som HR chef tills alldeles nyligen. Vill du läsa Linus blogg så hittar du den här:http://www.linusjonkman.com/ Jag kan varmt rekommendera både Introvert - den tysta revolutionen och Själv: kraften i egentid. Vill du ha kontakt med Kristina så mailar du lättast till kristina@exist.se Tack för att du lyssnar!

46mins

28 Sep 2019

Rank #13

Podcast cover

#103 Särskilt begåvade elever– en dold resurs Pia Rehn Bergander - SPSM

Det här avsnittet handlar om särskild begåvning och hur den teoretiska begåvningen ibland är långt före andra förmågor och hur det ibland skapar huvudbry för barn och omgivning i skolan. I avsnittet pratar jag med Pia Rehn Bergander, specialpedagog och rådgivare på SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som ofta ger råd och utbildar om särskild begåvning och de utmaningar i skolsituation som kan uppstå. Att vara högt begåvad inom ett område och helt vanlig i ett annat område gör det lätt att halka snett i kraven på en elev. Om man kan resonera på hög nivå i ett ämne men ändå vara "ung/liten" i sin övriga situation och där behöver mer stöd än väntat är vanligt. Det kräver att alla vuxna kring barnen samarbetar och identifierar när stöd behövs och när stimulans behövs. Vi ser olika saker i hem och skolmiljö och alla sidor behöver få komma fram. Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se ALLA TIDIGARE AVSNITT FINNS ATT LYSSNA PÅ VIA http://hjarnpodden.se

39mins

30 Dec 2018

Rank #14

Podcast cover

#102 Sömn, sömn, sömn - Docent Christian Benedict

För andra gången är Christian Benedict med i Hjärnpodden och pratar om sömn och sömnforskning. Christian arbetar på Uppsala Universitet och har disputerat i Lübeck inom sömn. Just nu är han aktuell med boken "Sömn, sömn , sömn: hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn". Boken är skriven tillsammans med Minna Tunberg. I avsnittet pratar vi om hur sömn påverkar kroppens olika funktioner och hur både för mycket och för lite sömn påverkar hur vi mår. Att inte sova tillräckligt innebär att vi får sämre förmåga till impulskontroll, känsloreglering, vi blir mer hungriga och har dessutom svårare att stå emot (onyttig) mat eftersom det är en belöning i hjärnans belöningssystem. Sömn påverkar även mättnadshormoner och hunger och på så sätt har sömn inverkan på fler sätt för viktreglering. Sömn är det som behövs för att återställa hjärnan efter en aktiv dag. Därför varierar djupsömn mellan olika dagar. Slutligen pratar Christian även om att långvariga sömnproblem som sömnapné (andningsuppehåll i sömnen) behöver behandlas eftersom man annars kommer in i en ond cirkel med sämre återhämtning och sämre hälsa. Tidigare avsnitt om sömn: Avsnitt 44 med Christian Benedict, Avsnitt 88 Med Torbjörn Åkerstedt, Avsnitt 99 med Cecilia Enockson. Avsnitt 44 nås via http://hjarnpodden.se via prenumeration av arkiverade avsnitt. http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict För att följa Christian i sociala medier: Instagram @sleep_advocat  Twitter @sleep_advocate Facebook @somnsomnsomn För att kontakta Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

47mins

14 Nov 2018

Rank #15