Cover image of Learn Norwegian | NorwegianClass101.com
(33)

Rank #107 in Language Learning category

Education
Society & Culture
Places & Travel

Learn Norwegian | NorwegianClass101.com

Updated 4 months ago

Rank #107 in Language Learning category

Education
Society & Culture
Places & Travel
Read more

Learn Norwegian with Free Podcasts Whether you are student or a seasoned speaker, our lessons offer something for everyone. We incorporate culture and current issues into each episode to give the most informative, both linguistically and culturally, podcasts possible. For those of you with just the plane ride to prepare, check our survival phrase series at NorwegianClass101.com. One of these phrases just might turn your trip into the best one ever!

Read more

Learn Norwegian with Free Podcasts Whether you are student or a seasoned speaker, our lessons offer something for everyone. We incorporate culture and current issues into each episode to give the most informative, both linguistically and culturally, podcasts possible. For those of you with just the plane ride to prepare, check our survival phrase series at NorwegianClass101.com. One of these phrases just might turn your trip into the best one ever!

iTunes Ratings

33 Ratings
Average Ratings
19
7
5
1
1

this makes me so happy!!!!!

By woodyyyy123 - Sep 12 2012
Read more
im sooooo glad you guys are doing norwegian now too!!!! keep up the good work!!!

Love <3

By emmajop - Jul 21 2012
Read more
I love this podcast. It teaches Norwegian in a fun and interesting way!

iTunes Ratings

33 Ratings
Average Ratings
19
7
5
1
1

this makes me so happy!!!!!

By woodyyyy123 - Sep 12 2012
Read more
im sooooo glad you guys are doing norwegian now too!!!! keep up the good work!!!

Love <3

By emmajop - Jul 21 2012
Read more
I love this podcast. It teaches Norwegian in a fun and interesting way!
Cover image of Learn Norwegian | NorwegianClass101.com

Learn Norwegian | NorwegianClass101.com

Latest release on Jan 16, 2020

Read more

Learn Norwegian with Free Podcasts Whether you are student or a seasoned speaker, our lessons offer something for everyone. We incorporate culture and current issues into each episode to give the most informative, both linguistically and culturally, podcasts possible. For those of you with just the plane ride to prepare, check our survival phrase series at NorwegianClass101.com. One of these phrases just might turn your trip into the best one ever!

Prototype Video Lessons for Intermediate Learners #4 - 25 Must-Know Intermediate Phrases

Podcast cover
Read more

Jan 16 2020

8mins

Play

Learning Strategies #4 - Stop Translating in Your Head and Start Thinking in Norwegian!

Podcast cover
Read more

Jan 16 2020

1min

Play

Extensive Reading in Norwegian for Beginners #16 - Under a Microscope

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

----Formal Norwegian----

UNDER ET MIKROSKOP
Vil du se noen skikkelig kule ting?
Se under et mikroskop!
Et mikroskop får ting til å se mye større ut enn det de egentlig er.
Kan du gjette hva dette er?
Det er et blad under mikroskopet.
Kan du gjette hva dette er?
Det er en fjær under mikroskopet.
Kan du gjette hva dette er?
Det er snø under mikroskopet.
Kan du gjette hva dette er?
Det er trebark under mikroskopet.
Kan du gjette hva dette er?
Det er en sommerfuglvinge under mikroskopet.
Hva annet vil du se under et mikroskop?

----Formal English----

UNDER A MICROSCOPE
Do you want to see some really cool things?
Look under a microscope!
A microscope makes things look much bigger than they really are.
Can you guess what this is?
It is a leaf under the microscope.
Can you guess what this is?
It is a feather under the microscope.
Can you guess what this is?
It is snow under the microscope.
Can you guess what this is?
It is tree bark under the microscope.
Can you guess what this is?
It is a butterfly wing under a microscope.
What else do you want to see under a microscope?

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Jan 13 2020

1min

Play

Monthly Review Video #15 - Norwegian January 2020 Review - Why You Should Prepare for Norwegian Conversations?

Podcast cover
Read more

Jan 04 2020

6mins

Play

Nynorsk Survival Phrases #9 - Use English to Your Advantage in Nynorsk

Podcast cover
Read more
Learn Nynorsk travel phrases with NorwegianClass101.com! A little Norwegian can go such a long way! Whether you’re traveling, visiting, or sightseeing, NorwegianClass101.com has all the essential travel phrases just for you! In this lesson, we cover a high frequency Norwegian phrase that you’ll surely find useful on your trip, travels, or vacation to Norway. In [...]

Jan 02 2020

8mins

Play

Video News #33 - Free Norwegian Gifts of the Month - January 2020

Podcast cover
Read more

Dec 28 2019

1min

Play

Must-Know Norwegian Slang Words & Phrases #25 - Expressions That Come From Sailors

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 23 2019

6mins

Play

Extensive Reading in Norwegian for Absolute Beginners #20 - I Play Music

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

----Formal Norwegian----

JEG SPILLER MUSIKK
Jeg spiller piano.
Jeg spiller blokkfløyte.
Jeg spiller gitar.
Jeg spiller trommer.
Jeg spiller fløyte.
Jeg spiller horn.

----Formal English----

I PLAY MUSIC
I play piano.
I play recorder.
I play guitar.
I play drums.
I play flute.
I play horn.

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 23 2019

Play

News #196 - How to Speak More Norwegian in 2020! Our Last “Secret” Countdown Deal is Here

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 22 2019

4mins

Play

Extensive Reading in Norwegian for Intermediate Learners #3 - Taking Care of Earth

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

----Formal Norwegian----

TA VARE PÅ JORDEN
HJEMMET VÅRT
Jorden er vårt hjem.
Når jorden er ren og frisk, er folk friske.
Planter og dyr er friske også.
Vi får alt vi trenger fra jorden.
Maten, hjemmene, verktøyene og klærne våre kommer fra jorden.
Vi må ta vare på jorden så den kan fortsette å gi oss disse tingene.
Jorden har noen problemer.
Vi kan hjelpe med å fikse jordens problemer.
PROBLEM: IKKE NOK VANN
Vi trenger ferskvann for å leve.
Ferskvann faller fra himmelen som regn eller snø.
Vi får ferskvann fra elver, innsjøer og fra bakken.
Det er ikke nok ferskvann.
HVA FOLK KAN GJØRE
Skru av vannet når du pusser tennene.
Ta korte dusjer.
Fiks vannkranen hvis den drypper.
Vann plenen mindre ofte.
PROBLEM: SKITTEN LUFT
Når vi skruer på tven så bruker vi strøm.
Mye strømbruk gjør luften på jorden skitten.
Når vi kjører bruker vi bensin.
Stor bruk av bensin gjør også luften på jorden skitten.
HVA FOLK KAN GJØRE
Skru av lysene når du forlater et rom.
Skru av datamaskiner når du ikke bruker dem.
Skru av tven (men ikke kjøleskapet!).
Kjør mindre bil.
Gå eller bruk sykkelen oftere.
Plugg ledninger inn i grenuttak.
La solen varme opp rom istedenfor å skru på varmen.
Kjør en liten bil for å bruke mindre bensin.
Plant trær for å hjelpe rengjør luften på jorden.
Kjøp mat som vokser nærme hjemmet.
Så lastebiler ikke bruker bensin på å kjøre den langt.
Lag en hage.
PROBLEM: FOR MYE SØPPEL
Søppeldynger er dårlige for jorden, luften og vannet.
Plastsøppel er farlig for dyr.
HVA FOLK KAN GJØRE
Plukk opp søppel.
Resirkuler plast, glass og papir.
Ikke putt datamaskiner, tver eller mobiltelefoner i søppelet.
Bruk tøyposer istedenfor plastikkposer.
Bruk ting lenge før du kjøper nye ting.
Kjøp kun det du trenger.
Gi vekk det du ikke trenger slik at andre kan bruke det.
Å JOBBE SAMMEN
Snakk med vennene dine og familien din om å hjelpe jorden.
Jobb sammen for å fikse jordens problemer.
Vi kan ha et rent, friskt hjem.
Planter og dyr kan ha et rent, friskt hjem også.

----Formal English----

TAKING CARE OF EARTH
OUR HOME
Earth is our home.
When Earth is clean and healthy, people are healthy.
Plants and animals are healthy, too.
We get everything we need from Earth.
Our food, homes, tools, and clothes come from Earth.
We must take care of Earth so it can keep giving us these things.
Earth has some problems.
We can help fix Earth’s problems.
PROBLEM: NOT ENOUGH WATER
We need fresh water to live.
Fresh water falls from the sky as rain or snow.
We get fresh water from rivers, lakes, and the ground.
There is not enough fresh water.
WHAT PEOPLE CAN DO
Turn off water when you brush your teeth.
Take short showers.
Fix faucets if water is dripping.
Water the lawn less often.
PROBLEM: DIRTY AIR
When we turn on the TV, we use power.
Using lots of power makes Earth’s air dirty.
When we drive, we use gas.
Using lots of gas also makes Earth’s air dirty.
WHAT PEOPLE CAN DO
Turn off lights when you leave a room.
Put computers to sleep when you are not using them.
Turn off the TV (but not the fridge!).
Ride in cars less.
Walk or ride your bike more.
Plug cords into power strips.
Let the sun warm up rooms instead of turning on the heat.
Drive a small car to use less gas.
Plant trees to help clean up Earth’s air.
Buy food that grows close to home.
Then trucks do not use gas to bring it from far away.
Grow a garden.
PROBLEM: TOO MUCH TRASH
Trash dumps are bad for soil, air, and water.
Plastic trash is a danger to animals.
WHAT PEOPLE CAN DO
Clean up litter.
Recycle plastic, glass, and paper.
Do not put computers, TVs, or cell phones in the trash.
Use cloth bags instead of plastic bags.
Use things for a lon [...]

Dec 19 2019

7mins

Play

Norwegian Vocab Builder #179 - Diet

Podcast cover
Read more

Dec 15 2019

3mins

Play

News #195 - The Last 4 Norwegian Deals of the Countdown Start Now! (Audio Inside)

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 13 2019

4mins

Play

Absolute Beginner Norwegian for Every Day #15 - Must-Know Expressions for Agreeing and Disagreeing

Podcast cover
Read more

Dec 12 2019

4mins

Play

Extensive Reading in Norwegian for Absolute Beginners #19 - Fur, Feathers, and More

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

----Formal Norwegian----

PELS, FJÆR OG MER
Noen dyr har pels.
Noen dyr har fjær.
Noen dyr har skjell.
Noen dyr har hud.
Noen dyr har skall.
Noen dyr har pigger.

----Formal English----

FUR, FEATHERS AND MORE
Some animals have fur.
Some animals have feathers.
Some animals have scales.
Some animals have skin.
Some animals have shells.
Some animals have spines.

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 09 2019

1min

Play

Must-Know Norwegian Slang Words & Phrases #24 - Typically Norwegian Expression, Part 4

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 09 2019

6mins

Play

News #194 - How to Get the Best Norwegian Learning Deals of 2019

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 08 2019

4mins

Play

Monthly Review Video #14 - Norwegian December 2019 Review - How to Double Your Speaking Time in Norwegian

Podcast cover
Read more

Dec 07 2019

6mins

Play

News #193 - You Don’t Want To Miss This Massive Update from NorwegianClass101

Podcast cover
Read more
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Norwegian with NorwegianClass101!
Don't forget to stop by NorwegianClass101.com for more great Norwegian Language Learning Resources!

Dec 01 2019

5mins

Play

Norwegian Vocab Builder #178 - Immigration

Podcast cover
Read more

Dec 01 2019

2mins

Play

Video News #32 - Free Norwegian Gifts of the Month - December 2019

Podcast cover
Read more

Nov 30 2019

1min

Play

iTunes Ratings

33 Ratings
Average Ratings
19
7
5
1
1

this makes me so happy!!!!!

By woodyyyy123 - Sep 12 2012
Read more
im sooooo glad you guys are doing norwegian now too!!!! keep up the good work!!!

Love <3

By emmajop - Jul 21 2012
Read more
I love this podcast. It teaches Norwegian in a fun and interesting way!