OwlTail

Cover image of Spòrscast

Spòrscast

"Spòrs, ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta fon phrosbaig.A spotlight on the world of sport.

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Iain Moireasdan ann an còmhradh ri Kerry Nic a' Phì mu beatha ann an spòrs.

56mins

11 Apr 2020

Rank #1

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Sgiobaidhean ball-coise eadar-nàiseanta na h-Alba bho'n phrosbaig.

54mins

28 Mar 2020

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

Spòrs na Seachdain

Tha na geamannan dheth, ach gu leòr ri bruidhinn mu dheidhinn fhathast a dh' andeoin CB

56mins

21 Mar 2020

Rank #3

Podcast cover

Spòrs Beò: Dòmhnall MacLaomainn agus Derek MacAoidh le'm beachdan

Dòmhnall agus Derek a toirt sùil air am buaidh aig COVID-19 air saoghal spòrs.

15mins

18 Mar 2020

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Spòrsan air a chuir dheth air sgath an Corònabhìoras. Dè bhuaidh a bhios air clubaichean?

56mins

14 Mar 2020

Rank #5

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais rugbaidh na Sia Dùthchannan, ball-coise, hocaidh-deighe 's rallaidh an Snowman.

57mins

7 Mar 2020

Rank #6

Podcast cover

Spòrs na Seachdain

Iain is Ailean a' coimhead air adhart ri ball-coise an SPFL, rugbaidh agus #WilderFury2

57mins

22 Feb 2020

Rank #7

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Alasdair MacIllinnein

Cupa na h-Alba agus Alba an aghaidh Sasainn ann am farpais rugbaidh nan Sia Dùthchannan.

59mins

8 Feb 2020

Rank #8

Podcast cover

SpòrsBeò

Ali is Hannah a' bruidhinn mu Chupa na h-Alba, Morelos is gu leòr eile!

15mins

6 Feb 2020

Rank #9

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Farpais rugbaidh na Sia Dùthchannan, ball-coise, teanas, darts agus farpais an Super Bowl

57mins

1 Feb 2020

Rank #10

Podcast cover

Spòrs Beò: Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Calum McConnell le'm beachdan.

Ruairidh Alastair agus Calum 's farpais teanas Àstralia air an aire.

19mins

30 Jan 2020

Rank #11

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Alasdair MacIllinnein

Ball-coise, teanas ann an Astràilia, farpais snàimh sgoiltean na h-Alba 's Guernsey 2021.

56mins

25 Jan 2020

Rank #12

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Derek MacAoidh

Cupa na h-Alba, rugbaidh, farpais iomain nan Gàidheal, Strathpuffer agus sniucair.

57mins

18 Jan 2020

Rank #13

Podcast cover

Spòrs Beò: Alasdair MacIllinnein agus Kerry Nic a’Phì le'm beachdan

Alastair agus Kerry le baidhsagalan air an aire!

8mins

16 Jan 2020

Rank #14

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Geamannan ball-coise 's rugbaidh agus Malin Wilson air gluasad dhan Spàinn airson Judo.

56mins

11 Jan 2020

Rank #15

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

Geamannan Ball-coise, rugbaidh, farpais snàmh Short Course na h-Alba agus snùcair.

56mins

14 Dec 2019

Rank #16

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Iain Moireasdan

A cur a’ phrosbaig air na h-àireamhan de dhaoine a tha a' gabhail pàirt ann an spòrs.

56mins

30 Nov 2019

Rank #17

Podcast cover

Spòrs na Seachdain còmhla ri Calum Dòmhnallach

Ball-coise nam ban 's snàmhaichean òga na h-Eileanan an Iar a' farpais an Obar Dheathain.

54mins

9 Nov 2019

Rank #18

Podcast cover

Spòrs Beò: Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein, Ruairidh MacCarmaig agus Calum Dòmhnallach le'm beachdan.

R A, Ruairidh agus Calum a' bruidhinn air ball-coise na h-Alba agus am priomh lìog.

21mins

31 Oct 2019

Rank #19

Podcast cover

Spòrs na Seachdain

Ball-coise, rugbaidh agus geama play-off ann an lìog iomain nam ban.

57mins

26 Oct 2019

Rank #20