Cover image of Språkteigen
(10)
Education

Språkteigen

Updated about 9 hours ago

Education
Read more

Språket er overalt og fornyer seg hele tiden. Derfor finnes Språkteigen. Her kan du høre om nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener. Programleder er Torunn Myhre.

Read more

Språket er overalt og fornyer seg hele tiden. Derfor finnes Språkteigen. Her kan du høre om nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener. Programleder er Torunn Myhre.

iTunes Ratings

10 Ratings
Average Ratings
10
0
0
0
0

iTunes Ratings

10 Ratings
Average Ratings
10
0
0
0
0
Cover image of Språkteigen

Språkteigen

Latest release on Nov 15, 2019

Read more

Språket er overalt og fornyer seg hele tiden. Derfor finnes Språkteigen. Her kan du høre om nye ord og gamle ord, ny forskning og rare språkfenomener. Programleder er Torunn Myhre.

Rank #1: 29.11.2015 Vampyrstrøm

Podcast cover
Read more
"Pedalsosial" og "vampyrstrøm" er nye, "grønne" ord du kan finne på nettstedet Redefine.xyz. - Det er viktig å bruke ord som skaper følelser og bilder, når vi skal snakke om miljø, mener Kajsa Li Paludan. Hun er i Paris under klimatoppmøtet, for å rapportere for en av de danske avisene.

Mange norske talemål har ikke objektsformene DEM og HENNE. Men i bokmål er de obligatoriske. - Når folk ikke bruker disse formene i dialekten sin, er det vanskelig å holde orden på dem i skrift, sier språkforsker Ivar Berg ved NTNU.

Hva betyr "med brask og bram"? Sylfest Lomheim svarer på dette og andre lytterspørsmål. Programleder er Ann Jones.

Nov 27 2015

28mins

Play

Rank #2: 15.11.2015 Islandsk skuffelse

Podcast cover
Read more
I over 60 år har Norge finansiert en lektorstilling i norsk ved Islands Universitet. Nå er ordningen endret, Kunnskapsdepartementet vil ikke lenger betale lønn til en norsklektor på Island. - Jeg forstår ikke regjeringen, sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, som tok saken opp i Nordisk Råd tidligere i høst. Statsminister Erna Solberg svarte da at fra i år av ønsker myndighetene å gi et tilskudd til utenlandslektorene. De respektive landene må ansette og lønne dem selv. - Trist og helt utrolig at det nå er slutt, etter over 60 år med norsklektor her ved universitetet, sier språkforsker Audur Hauksdottir. Hun håper den norske stat kan gå med på å delfinansiere lektorstillingen. - Det kan bli vanskelig nå, mener avdelingsdirektør Vidar Pedersen ved SIU, Senter for internasjonalisering av utdanning. Det er de som forvalter lektoratordningen på vegne av departementet. Nå er avtalene om lektorater inngått fram til 2020, og det finnes ikke ekstra midler for denne perioden, sier Pedersen.

Det islandske språket trues fra flere kanter, men engelsk påvirkning er nå den største faren, mener språkkonsulent Jóhannes Bjarni Sigtryggsson ved Árni Magnússon-inst
ituttet for islandske studier i Reykjavík. Han sier den viktigste språkkampen nå dreier seg om å beholde islandsk som bruksspråk på alle samfunnsområder. Presset fra engelsk er stort, for eksempel i finanssektoren og i akademia.

Når det har kommet "hela" på marka, har det kommet frost. Tor Erik Jenstad svarer på lytterspørsmål om dialektord. Programleder er Ann Jones.

Nov 13 2015

27mins

Play

Rank #3: 28.01.2018 Herre her og derre der

Podcast cover
Read more
Herre her og derre der sier trønderne når de vil peke med språket. En hverdagslig sak, men også unikt for trønderdialektene. Urd Vindenes har skrevet doktoravhandling om fenomenet.

Det Norske Akademis ordbok ble offisielt lansert denne uka. Et kulturhistorisk verk i tillegg til språklig dokumentasjon, mener direktøren i Språkrådet Åse Wetås.

Hva er sammenhengen mellom beredt, sliten og død spør en lytter og viser til ordet klar. Tor Erik Jenstad svarer på det og flere språkspørsmål.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jan 26 2018

28mins

Play

Rank #4: 12.08.2018 Hele bøtteballetten

Podcast cover
Read more
Hvem var opphavet til uttrykket "hele bøtteballetten"? Vårt faste panel, Georg Kjøll, Tor Erik Jenstad, Toril Opsahl og Sylfest Lomheim, svarer på dette og flere lytterspørsmål.

Det vrimler av metaforer i språket. I politikken er bruk av metaforer et kjent retorisk grep, men det blir ikke alltid like vellykket.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 10 2018

29mins

Play

Rank #5: 16.09.2018 Supperåd

Podcast cover
Read more
Eksisterte begrepet supperåd før 1969, eller ble det etablert av Wesensteens legendariske TV-sketsj? Toril Opsahl svarer på dette og flere lytterspørsmål.

I latinskolen står det grammatikk på timeplanen. Vibeke Roggen snakker om romernes hang til å lage nye ord ved hjelp av prefikser.

Småprat er noe vi alle driver med i større eller mindre grad. Kanskje ikke så rart at det da finnes så mange forskjellige dialektord for dette fenomenet.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 14 2018

28mins

Play

Rank #6: 09.09.2018 Språkets pulsslag

Podcast cover
Read more
Har det norske språket sine egne pulsslag? Språkforsker Jan Kristian Hognestad forteller om språkrytme.

Hva er en vedsnobb? Vi jakter på svaret blant annet i vedstabelen hos forfatter Lars Mytting.

Den satt midt i fleisen, sier vi. Men hvor kommer denne fleisen fra? Det er også blant denne ukas lytterspørsmål.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 07 2018

28mins

Play

Rank #7: 08.07.2018 Litt latin

Podcast cover
Read more
Vibeke Roggen tar for seg kalenderen i Språkteigens lille latinskole.

Vi er på sommerbesøk og Store norske leksikon.

Og vi byr på ordkløveri og flisespikkeri i bunken med lytterspørsmål. Georg Kjøll, Tor Erik Jenstad, Sylfest Lomheim og Toril Opsahl er alle på plass for å svare.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jul 06 2018

28mins

Play

Rank #8: 06.01.2019 Sauelokking

Podcast cover
Read more
Noen sier "libba,libba", andre sier "tikka, tikka". Dialekt påvirker også hvordan vi lokker på sauene.

Tonemer er et fasinerende språkfenomen, men hva er med å avgjøre språkmelodien vår?

Og "jådd" eller "je", hva er korrekt benevnelse av bokstaven "j"?

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jan 04 2019

29mins

Play

Rank #9: 09.12.2018 Nordisk språkpris

Podcast cover
Read more
Kanskje kjenner du hennes best som Sarah Lund eller Henriette Winter. Den danske skuespilleren Sofie Gråbøl er tildelt Nordisk språkpris for sine roller i nordiske TV-serier.

Trine Skei Grande og Sigbjørn Johnsen kjemper om å være best på dialekt i konkurransen "Høtt sa du".

Georg Kjøll svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Språkteigen sendes på NRK P2 søndag kl 09.30

Dec 07 2018

28mins

Play

Rank #10: 13.01.2019 Språkets melodi

Podcast cover
Read more
"Endene" og "endene" skrives likt, men uttales forskjellig avhengig av betydning. Hvordan oppsto denne melodien i språket?

En trønder sier sjø. På Hedmarken sier de a'ma. Har de etterhengte småordene enn større oppgave enn å fylle et tomrom? Ja, mener professor i språkvitenskap Kaja Borthen.

Politikere svarer og svarer, men ofte på noe helt annet enn de blir spurt om. Svarunnvikelse er en retorisk manøver, sier stipendiat Ida Andersen.

Torunn Myhre er programleder i Språkteigen.

Jan 11 2019

28mins

Play

Rank #11: 17.03.2019 Hunkjønn og båter

Podcast cover
Read more
Hva er det med båter og hunkjønn, undres en lytter. Spørsmålet dukket opp etter at fregatten KNM Helge Ingstad ble omtalt som hun. En utbredt tradisjon viser det seg. .

Synes du det sys puter under armene på dagens ungdom? Det er intet nytt under solen viser historien til uttrykket.

Jeans, denim og dongeri er alle ord for et kjært plagg. Et stoff og et ord som har vært på lang vandring.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Mar 15 2019

29mins

Play

Rank #12: 05.08.2018 Å knokse bilen

Podcast cover
Read more
Bilopphuggeriet Knoks har dannet verbet å knokse i Sandnes, et lokalt eksempel på at ord avledes av navn. Tor Erik Jenstad og Georg Kjøll snakker mer om fenomenet og svarer på lytterspørsmål.

Sylfest Lomheim og Toril Opsahl er også på plass for å svare på lytternes egne spørsmål om språk.

Ironi er også et fenomen i språket, og når klarer barn å knekke den koden? Kanskje tidligere enn vi hittil har trodd, sier forsker Ingrid Lossius Falkum.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 03 2018

28mins

Play

Rank #13: 22.11.2015 Uttale i skammekroken

Podcast cover
Read more
Noen uttaler av ordet "initiativ" er ren slurv og bør settes i skammekroken, sier språkforsker Jan Kristian Hognestad. Han mener det må være lov å gi råd om uttale, selv om vi ikke normerer talemål her i landet.
Nordmenn behersker ikke engelsk så godt som de tror, sier Annelise Ly ved Norges Handelshøyskole. I doktoravhandlingen sin undersøker hun blant annet hvordan nordmenn og kinesere i en teknologibedrift kommuniserer med hverandre på engelsk via e-post. Kineserne oppfatter av og til e-postene fra de norske kollegene som uhøflige og for direkte.

Hva kommer ordet "soldat" av? Sylfest Lomheim svarer på dette og andre lytterspørsmål. Programleder er Ann Jones.

Nov 20 2015

28mins

Play

Rank #14: 01.07.2018 Stemmestyrt teknologi

Podcast cover
Read more
Før hadde vi fjernkontroll. Nå styres mer og mer av teknologien av stemmen og ordene våre. Men hva skal til for at dingser skal skal forstå mennesket?

Hvor kommer det dumme uttrykket "sikkert som banken" fra, spør lytter. Georg Kjøll, Tor Erik Jenstad, Sylfest Lomheim og Toril Opsahl svarer på dette og flere lytterspørsmål.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jun 29 2018

29mins

Play

Rank #15: 14.01.2018 Du spør

Podcast cover
Read more
Kan en røverhistorie til havs være opphavet til navnet på en kjeks? Og hvordan havnet den stakkars høna i uttrykkene knehøne og lårhøne? Lytterne spør og Tor Erik Jenstad, Georg Kjøll og Toril Opsahl svarer.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jan 12 2018

27mins

Play

Rank #16: 17.02.2019 Språkteigens latinskole

Podcast cover
Read more
Språkteigens lille latinskole er tilbake, og i dag har vi litteratur på timeplanen. Vibeke Roggen er vår faste latinlærer.

Språkteigen nå også med VM-studio! Helle Therese Kongsrud og Christine Salvesen tar for seg ord som dukker opp i et skimesterskap. .

Toril Opsahl svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Feb 15 2019

28mins

Play

Rank #17: 09.06.2019 Radikalt bokmål

Podcast cover
Read more
NRKs Kari Bækken Larsen fant sin stil og stemme i det radikale bokmålet, men som som nyhetsoppleser i Dagsnytt fikk hun mye kritikk.
Er det rett og slett for mye som er lov i bokmål?

Finland vil oppmuntre til økt likestilling i verden ved hjelp av det kjønnsnøytrale pronomenet "hän".

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jun 07 2019

28mins

Play

Rank #18: 12.05.2019 Radikalt bokmål

Podcast cover
Read more
De mener brukere av radikalt bokmål undertrykkes. Nå skal den nystiftede foreningen for radikalt bokmål kjempe for a-endinger og diftonger.

Og får du "jernteppe" eller plages du mest av "hjerneteppe"? De faste uttrykkene er i stadig endring. Noen blir utkonkurrert, mens andre endrer innhold.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen

May 10 2019

28mins

Play

Rank #19: 11.08.2019 Rastløse lesere

Podcast cover
Read more
Lesing på skjerm har gjort oss til utålmodige og rastløse lesere, også når vi leser på papir. Det sier professor Marte Blikstad-Balas.

Grønnsaker og språk har samlet over 30 innvandrerkvinner på en åker i Ringsaker i sommer. En fin måte å lære norsk på, sier de.

Toril Opsahl svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 09 2019

27mins

Play

Rank #20: 08.09.2019 Språket til scenen

Podcast cover
Read more
Det Norske Teatret vier sceneplass til et eget språkshow. Gøy, og absolutt på sin plass mener skuespiller Ane Dahl Torp.

Hvordan går det med håndskrifta når PC og nettbrett gir blyanten stadig sterkere konkurranse?

Sylfest Lomheim svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 06 2019

29mins

Play

17.11.2019 Du spør

Podcast cover
Read more
Denne utgaven av Språkteigen byr på et gjenhør av lytterspørsmål.
Hva er egentlig en "gløyp", og hvor kommer uttrykket "helt kanakkers" fra? Disse og flere spørsmål får du svar på.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen

Nov 15 2019

28mins

Play

27.10.2019 Årets nynorskkommune

Podcast cover
Read more
Nye Ålesund ble årets nynorskkommune 2019. Juryen mener politikerne har vært rause og modige på vegne av nynorsken.

Øystein Sunde har lekt med det norske språket i adskillige viser, men når reklamefolk ville ha ham til å synge "sjekt å ha" var det slutt på leken.

Toril Opsahl svarer på lytterpsørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Oct 25 2019

29mins

Play

20.10.2019 Verbal utfordring

Podcast cover
Read more
Å kommentere sport på direkten er en verbal utfordring. Vi hører mer om stemmene vi aldri glemmer og deres bruk av språket.

Kan barn hjelpe sine besteforeldre med å ta tilbake et tapt språk? Det er håpet for "kvensk språkdusj".

Tor Erik Jenstad svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Oct 18 2019

29mins

Play

13.10.2019 Språk og valgkamp

Podcast cover
Read more
En språkstrid kan føre til hete debatter i kommuner og fylkeskommuner, men i valgkampen var språksaker bortimot fraværende i partiprogrammene. Et demokratisk problem mener direktøren i Nynorsk kultursentrum

Sportskommentatorene er "stemmene vi aldri glemmer", men de har også drevet språklig nybrottsarbeid, mener journalist og forfatter Arve Fuglum.

Toril Opsahl svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Oct 11 2019

29mins

Play

06.10.2019 Greta Thunbergs retorikk

Podcast cover
Read more
Klimaaktivisten Greta Thunberg har satt fyr på klimadebatten verden over. Hva er det med 16-åringens retorikk som gjør folk rasende? Vi spør professor i retorikk Jens Elmelund Kjeldsen.

Norge har millioner av stedsnavn. Mange er både artige og rare, og bak skjuler det seg mange gode historier. Gøril Grov Sørdal er aktuell med ny bok om stedsnavn.

Hva er en "rallemikk"? Tor Erik Jenstad svarer på det og flere spørsmål om dialektord.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Oct 04 2019

28mins

Play

29.09.2019 Grasrota og Vinje

Podcast cover
Read more
Var Åsmund Olavson Vinje den første som tok begrepet grasrota i bruk i norsk offentlighet? Ukjent for meg, svarte Toril Opsahl i forrige utgave av Språkteigen. Men så kom gode lyttere oss til unnsetning.

Vi møter Maja Lunde, en av Norges største internasjonale forfattere for tida. Hva er hennes språklige utfordringer?

Og Språkteigens lille latinskole er på plass med matematikk på timeplanen. Lærer er som alltid Vibeke Roggen.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 27 2019

28mins

Play

22.09.2019 På bannekonferanse

Podcast cover
Read more
Gjør banning oss mer utholdende, og hva er trenden innen banning? Dette er spørsmål som opptar en banneforsker. Språkteigen drar på bannekonferanse.

Forfatter Aasne Lindestå forteller om sitt forhold til språk. Om hvordan noe som ved første øyekast virker velskrevet kan framstå som en tarvelig rus noen timer senere.

Har du hørt uttrykket " å berte seg"? Hva slags "bert" snakker vi om da? Toril Opsahl svarer på dette og flere lytterspørsmål.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 20 2019

28mins

Play

15.09.2019 Endelig språklov

Podcast cover
Read more
Et forslag til språklov er nå ute på høring. - Endelig, sier Språkrådets direktør Åse Wetås.

Hvordan tenker forfattere om språket når de skriver? Simon Stranger skriver gjerne om setning både 20 og 30 ganger før han er fornøyd.

Georg Kjøll svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 13 2019

28mins

Play

08.09.2019 Språket til scenen

Podcast cover
Read more
Det Norske Teatret vier sceneplass til et eget språkshow. Gøy, og absolutt på sin plass mener skuespiller Ane Dahl Torp.

Hvordan går det med håndskrifta når PC og nettbrett gir blyanten stadig sterkere konkurranse?

Sylfest Lomheim svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Sep 06 2019

29mins

Play

01.09.2019 Hør hva hunden sier

Podcast cover
Read more
Skulle du ønske at du forsto kjæledyret ditt litt bedre? Forskere er nå i ferd med å dekode dyrespråk ved hjelp av ny teknologi. Da kan en app bli løsningen for deg som vil forstå hva kjæledyret ditt sier.

Har du røkt en rullaros noen gang? Et dialektord for barndommens sigaretter av mose og løv. Tor Erik Jenstad svarer på spørsmål om dette og flere dialektord.

Og vi blir med Krister Vasshus ut i bærskogen for å lære mer om navnene på bær.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 30 2019

29mins

Play

25.08.19 Høner og kjeks

Podcast cover
Read more
Kan en røverhistorie til havs være opphavet til navnet på en kjeks? Og hvordan havnet den stakkars høna i uttrykkene knehøne og lårhøne? Lytterne spør og Tor Erik Jenstad, Georg Kjøll og Toril Opsahl svarer.
Sendinga er en reprise fra januar 2018.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 23 2019

25mins

Play

18.08.2019 Akvedukter og andre låneord

Podcast cover
Read more
Vibeke Roggen gir oss en liten dose grammatikk i Språkteigens lille latinskole.

Vi blir med språkforsker og bærplukker Krister Vasshus ut i skogen.

Og kortspillet Gnav er opphavet til et fast uttrykk. Georg Kjøll forteller hvilket.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 16 2019

28mins

Play

11.08.2019 Rastløse lesere

Podcast cover
Read more
Lesing på skjerm har gjort oss til utålmodige og rastløse lesere, også når vi leser på papir. Det sier professor Marte Blikstad-Balas.

Grønnsaker og språk har samlet over 30 innvandrerkvinner på en åker i Ringsaker i sommer. En fin måte å lære norsk på, sier de.

Toril Opsahl svarer på lytterspørsmål og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 09 2019

27mins

Play

04.08.2019 Sosiale medier

Podcast cover
Read more
Snapchat, Facebook og WhatsApp hjelper familier med innvandrerbakgrunn å utvikle flerspråkligheten, sier postdoktor Kristin Vold Lexander.

Det er finale i dialektkonkurransen "Høtt sa du" i dag, og ordet "klessebøja" blir helt avgjørende!

Språkteigens lille latinskole går også inn for landing i dag etter flere uker på farten, og Sylfest Lomheim svarer på lytterspørsmål.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Aug 02 2019

28mins

Play

28.07.2019 Fra brev til snap

Podcast cover
Read more
Før skrev vi lange personlige brev til hverandre. Nå sender vi korte digitale meldinger. Hvordan påvirker dette språket vårt? Kristin Vold Lexander har forsket på digital kommunikasjon.

- I hele oppveksten har jeg lyttet til formaninger om å "ikke si et knyst". Nå lurer jeg fælt på hvordan et knyst høres ut, spør en lytter. Toril Opsahl svarer på dette og flere lytterspørsmål.

Dialektkonkurransen "Høtt sa du" går inn i nest siste runde, og Språkteigens lille latinskole er stadig på farten.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jul 26 2019

29mins

Play

21.07.2019 Jakt på buljongterninger

Podcast cover
Read more
- For meg er språket 90 prosent av skrivejobben, sier forfatter Lars Mytting. Han finner på ord, jakter på ord som er som buljongterninger, og vrir og vender på setningene både fire og fem ganger.

Solveig Kloppen og Tore Renberg fortsetter sin kamp om å være best på dialekt, og Språkteigens lille latinskole farter videre.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jul 19 2019

29mins

Play

14.07.2019 Høtt sa du?

Podcast cover
Read more
Hvem kan mest om norske dialekter av Solveig Kloppen og Tore Renberg? De møtes i dialektkonkurransen "Høtt sa du".

Språkteigens lille latinskole er på farten, og i dag tar reiseleder Vibeke Roggen oss med til Middelhavet.

Sylfest Lomheim og Georg Kjøll svarer på lytterspørsmål, og Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jul 12 2019

28mins

Play

07.07.2019 To forfattere ei bok

Podcast cover
Read more
Forfatteryrket er en kamp mot klisjeer, sier forfatter Levi Henriksen. Datteren Leah mener han bør være like opptatt av å lære seg forskjell på da og når. De har nylig skrevet bok sammen, og snakker om sine språklige utfordringer.

Språkteigens lille latinskole er på reise, og Vibeke Roggen tar oss med rundt i det gamle Romerriket.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jul 05 2019

28mins

Play

30.06.2019 Språket er ei olabukse

Podcast cover
Read more
Språket er ei bukse, sier Kristin Fridtun, som har studert bildebruken i norsk språkdebatt. Hva sier bruken av metaforer om ståsted i debatten?

Språkteigens lille latinskole er på farten i sommer. Denne gang tar reiseleder og lærer Vibeke Roggen oss med til Gallia.

Og hva har skjedd når noen sier de ble "helt kanakas"?

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jun 28 2019

28mins

Play

23.06.2019 Du spør

Podcast cover
Read more
Hva er en forloren hare? Hvorfor settes alt mulig i spill nå til dags? Hva er en labrajø? Språkteigen serverer en solid bolk med lytterspørsmål denne uka. Sylfest Lomheim, Toril Opsahl og Tor Erik Jenstad svarer.

Jakten på elementærpartikler har engasjert forskere til alle tider. Men hva er den minste byggeklossen i språket? Språkforsker Jan Kristian Hognestad svarer.

Torunn Myhre er programleder for Språkteigen.

Jun 21 2019

28mins

Play

iTunes Ratings

10 Ratings
Average Ratings
10
0
0
0
0