OwlTail

Cover image of Fredrika Klarén

Fredrika Klarén

3 Podcast Episodes

Latest 28 Jan 2023 | Updated Daily

Episode artwork

Series Two: Fredrika Klarén

The Tech For Good Podcast

Fredrika Klarén is Head of Sustainability for Polestar. In this podcast, Fredrika talks about how Polestar is leveraging blockchain to ensure supply chain traceability, and why she believes tech future-proofs businesses.

23mins

8 Jul 2021

Episode artwork

No. 39 - Fredrika Klarén - Hållbarhetschef KappAhl

Drivet

Här kommer hållbarhetsexperten Fredrikas råd för dig som vill jobba med miljö eller helt enkelt miljömedvetet. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

7mins

15 Feb 2017

Similar People

Episode artwork

No. 39 - Fredrika Klarén - Hållbarhetschef KappAhl

Drivet

I rollen som hållbarhetschef på KappAhl ser Fredrika Klarén till att företaget har så små fotspår i miljön som möjligt. Modebranschen är världens andra mest förorenande efter olja men KappAhl har länge legat i framkant när det gäller hållbarhet. Fredrika som tidigare även jobbade med hållbarhet på IKEA ser till att bolaget minskar sin miljöpåverkan både under produktion och efter att varorna gått ut i butik. Bland annat var hon med och startade textilinsamling på KappAhl som innebär att du kan lämna in gamla kläder och hemtextil på KappAhl som sedan återanvänds eller återvinns. KappAhl hjälper sedan till att återvinna materialet efter bästa förmåga. Fredrika är utbildad inom miljö på Chalmers. På KappAhl har hon hittat en arbetsplats där hon kan vara med och göra skillnad, och ett stort fokus ligger i att skapa mer hållbara produkter genom ansvarsfull design och produktion. Nu lanserar KappAhl en hållbar denimkollektion där man använder 40% mindre vatten i fabrikerna och där materialen är mer hållbara. Fredrika är i grunden positiv och menar att vi måste lyfta fram de resultat som görs idag och skapa lösningar för att agera hållbart. Annars fortsätter vi blunda för problemen. Hon säger att hon vill "få människor att helt lägga ifrån sig skygglapparna". Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

48mins

15 Feb 2017