OwlTail

Cover image of Kerry Nic

Kerry Nic

14 Podcast Episodes

Latest 24 Sep 2022 | Updated Daily

Episode artwork

Eileen NicDhòmhnaill a’ còmhradh ri Kerry Nic a’ Phì mun dùbhlan às ùire a tha ma coinneamh

Spòrscast

agus cluinnear mun ath rèis mhòr air a bheil Kerry ag amas air ann an 2023 cuideachd.

34mins

10 Feb 2022

Episode artwork

Spòrscast: Alasdair MacIllinnein a' còmhradh ri Kerry Nic a’ Phì mu tubaistean,

Spòrscast

farpaisean, podcastan agus biadh math, fallain, blasta agus bog!

23mins

12 Aug 2021

Similar People

Episode artwork

Spòrscast: Kerry Nic a’ Phì agus Calum MacFheargais le’m beachdan.

Spòrscast

Biadh fallain, peasraichean-mìne, lusan 's measan is gu leòr eile air an clàr-bidhe aca.

31mins

22 Apr 2021

Episode artwork

Spòrs Beò: Iain Moireasdan agus Kerry Nic a’ Phì le’m beachdan

Spòrscast

Iain agus Kerry a’ freagairt ceistean, agus a’ sgaoileadh comhairle mu rothaireachd.

45mins

4 Mar 2021

Most Popular

Episode artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Ishi NicIlleathain le’m beachdan

Spòrscast

Kerry a' còmhradh ri Ishi mu na diofair spòrs a tha a' toirt tlachd dhi.

36mins

25 Feb 2021

Episode artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Marina Mhoireach le’m beachdan

Spòrscast

Kerry a' còmhradh ri Marina mu spòrs 's cho cudromach 's a tha ruith na beatha làitheil.

27mins

11 Feb 2021

Episode artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Calum MacIlleathain le’m beachdan

Spòrscast

Kerry 's Calum a' còmhradh mu snàmh a-muigh sa gheamhradh, an àrainneachd 's baidhsagalan

32mins

26 Nov 2020

Episode artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì a’ còmhradh ri Murchadh MacSuain mu na chuir e roimhe a dhèanamh air a’ bhliadhna seo.

Spòrscast

Kerry agus Murchadh a’ còmhradh mun cuideam a chaill e agus nuair a ruith e 10k.

35mins

5 Nov 2020

Episode artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì ann an còmhradh ri Marion Steele, à Uibhist a Deas

Spòrscast

Kerry a' còmhradh ri Marion mu beatha a' teagaisg agus a' brosnachadh dhaoine tro spòrs.

29mins

8 Oct 2020

Episode artwork

Spòrs Beò: Kerry Nic a’ Phì agus Andy MacLeòid a' còmhradh mu bheatha ann an spòrs.

Spòrscast

Kerry 's Andy a' còmhradh mu bòrdadh-sneachda 's Geamannan Parailimpeach Beijing 2022.

26mins

10 Sep 2020

Loading