OwlTail

Cover image of Alasdair MacIllFhinnein

Alasdair MacIllFhinnein

5 Podcast Episodes

Latest 24 Sep 2022 | Updated Daily

Episode artwork

Spòrs Beò: Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein, Ruairidh MacCarmaig agus Calum Dòmhnallach le'm beachdan.

Spòrscast

R A, Ruairidh agus Calum a' bruidhinn air ball-coise na h-Alba agus am priomh lìog.

21mins

31 Oct 2019

Episode artwork

Spòrs Beò: Alasdair MacIllFhinnein, Ruairidh Alastair MacIllFhinnein agus Stiùbhart Urchadan le'm beachdan.

Spòrscast

Alasdair, Ruairidh Alastair agus Stiùbhart le'm beachdan air sgioba nàiseanta na h-Alba.

22mins

5 Sep 2019

Similar People

Episode artwork

Spòrs Beò: Calum MacAmhlaigh agus Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein le'm beachdan.

Spòrscast

Calum agus Ruairidh Alasdair a'còmhradh mu snàmh, goilf agus ball-coise.

19mins

25 Jul 2019

Episode artwork

Spòrs Beò: Allan MacLeòid, Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein agus Stiùbhart Urchadan le'm beachdan.

Spòrscast

Allan, RA agus Stiùbhart a' còmhradh mu Steve Clarke agus Cupa na h-Alba measg spòrs eile

21mins

23 May 2019

Most Popular

Episode artwork

Spòrs Beò:Alasdair MacIllinnein, Callum MacNeacail 's Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein; ball-coise, rugbaidh 's lùth-chleasachd

Spòrscast

Alasdair, Callum 's Ruairidh Alasdair a bruidhinn ball-coise, rugbaidh 's lùth-chleasachd

24mins

7 Mar 2019