OwlTail

Cover image of Gary E. Stevenson

Gary E. Stevenson

16 Podcast Episodes

Latest 28 Jan 2023 | Updated Daily

Episode artwork

Love, Share, Invite by Elder Gary E. Stevenson and Now is the Time by President Russell M. Nelson

Conference in Review

As we finish this season of Conference in Review, we reflect once again on the invitation to share the joy of the gospel in our lives and realize that NOW is the time for us to make the changes and do what we have putting off for tomorrow. Enjoy the general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints next weekend.Music acknowledgementsMusic: In Dulci Jubilo by J.S. BachArranged by: Michel Rondeau (trumpet)Performers: Marthe Jobidon (trumpets), Eric Vaillancourt & Steve Guerin (trombones)Publisher Info.Michel RondeauCopyright Creative Commons Attribution 3.0 Misc. Notes These file(s) are part of the Werner Icking Music Collection.

38mins

27 Sep 2022

Episode artwork

The Ongoing Restoration (Excerpted) | Gary E. Stevenson | August 2019

Joseph Smith: BYU Speeches

Elder Stevenson shares his testimony of the ongoing Restoration of the gospel of Jesus Christ. It began with Joseph Smith, and it is still happening today. Click here to view the speech. See omnystudio.com/listener for privacy information.

27mins

9 Sep 2022

Similar People

Episode artwork

"Love, Share, Invite" by Gary E. Stevenson

General Conference Conversations

Missionary work is everyone! And Elder Stevenson’s talk “Love, Share, Invite” is a fantastic reminder of this. Here are some questions to consider: How can you show Christlike love to those around you - strangers, family, friends? What are things you can invite people to in your life? And not just specifically churchy things, but things like service projects and dinners at your house. What is the Lord telling you? What questions do you want to study further? Questions? Email: genconfconvos@gmail.com FB: General Conference Conversations IG: @generalconferenceconversations

51mins

19 Aug 2022

Episode artwork

Gary E. Stevenson - Love, Share, Invite

General Conference Podcast

Elder Stevenson teaches three simple things all of us can do to share the gospel: love, share, and invite. In doing so, we help to fulfill the Savior’s commission to “teach all nations.”

19 Aug 2022

Most Popular

Episode artwork

Podcast số 94 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế và Số Mệnh Thiêng Liêng của Các Em – Gary E. Stevenson

Phúc Âm Trọn Vẹn

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Việc thấu hiểu và sống theo kế hoạch hạnh phúc cho phép các em đạt được số mệnh thiêng liêng của mình. Điều gì đến với tâm trí khi các em nghĩ đến từ số mệnh? Các em có nghĩ đến điều gì đó đã định trước và không thể tránh được không? Một điều gì đó khủng khiếp hoặc tuyệt vời đến mức không thể thay đổi được cho dù các em có làm gì đi nữa? Hay là có lẽ các em nghĩ tới người hùng trong phim ảnh hoặc sách báo, mà có định mệnh là phải hoàn thành nhiệm vụ, cứu cả thế giới, hoặc trở thành vua hay hoàng hậu? Từ điển có thể đồng ý với những cách hiểu này; tuy nhiên, khi chúng ta nói về số mệnh thiêng liêng, chúng ta muốn nói đến một ý nghĩa khác. Không giống như số mệnh mà các em đọc được trong sách báo hoặc xem trong phim ảnh, việc đạt được số mệnh thiêng liêng của mình là điều khả thi vì các em là con cái của Thượng Đế, nhưng điều đó đòi hỏi các em phải sử dụng quyền tự quyết của mình. Thượng Đế có tất cả quyền năng trên trời và dưới đất. Các giao ước chúng ta lập với Cha Thiên Thượng của chúng ta cho phép Ngài trở thành Đấng đồng hành với chúng ta khi chúng ta đi qua những cơn bão của cuộc đời. Số mệnh thiêng liêng của chúng ta—tiềm năng của chúng ta khi chúng ta đồng hành với Thượng Đế—được làm khả thi qua kế hoạch hạnh phúc của Ngài. Việc hiểu kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho hạnh phúc của các em sẽ cho phép các em nhận ra danh tính và mục đích vĩnh cửu của mình. Và việc chọn để lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế sẽ cho phép các em đạt được mục đích đó. Trong sách Môi Se chúng ta đọc rằng “Môi Se được đem lên trên một ngọn núi rất cao, và ông trông thấy Thượng Đế mặt đối mặt, và ông nói chuyện với Ngài” (Môi Se 1:1–2). Qua lần đích thân viếng thăm này, Thượng Đế đã dạy cho Môi Se về danh tính vĩnh cửu của ông. Mặc dù Môi Se là người trần thế và không hoàn hảo, nhưng ông đã học được điều gì đó quan trọng về bản thân ông: ông quả thật là con trai của Thượng Đế (xin xem Môi Se 1:6). Hãy Nhớ Mình Là Ai Sa Tan muốn các em quên đi các em là ai. Khi Sa Tan cố gắng can ngăn Môi Se khỏi công việc mà Chúa đã chuẩn bị cho ông, Môi Se đã can đảm đáp: “Ngươi là ai? Vì này, ta là con trai của Thượng Đế” (Môi Se 1:13; sự nhấn mạnh được thêm vào). Sau đó Môi Se tuyên bố: “Hỡi Sa Tan, hãy cút đi; chớ dối gạt ta” (Môi Se 1:16; sự nhấn mạnh được thêm vào). Nói cách khác, Môi Se đã nói: “Ngươi không thể dối gạt ta vì ta biết ta là ai. Ngươi không có ánh sáng và vinh quang của Thượng Đế. Vậy tại sao ta phải thờ phượng ngươi hoặc tin lời dối gạt của ngươi?” Đừng bao giờ quên rằng Thượng Đế yêu thương các em và mong muốn giúp đỡ và ban phước cho các em. Ngài có mối quan tâm thiêng liêng đối với riêng các em như thể các em là con của Ngài. Hãy dành thời gian để tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của việc làm con của Thượng Đế. Sau đó hãy đặt mục tiêu và đưa ra những lựa chọn mà sẽ giúp các em sống theo sự hiểu biết đó mỗi ngày. Ta Có một Công Việc cho Ngươi Các em có nhiều vấn đề và lo âu cấp bách. Các em có bài tập ở trường, tình bạn, trách nhiệm gia đình, và có lẽ cả công việc làm nữa. Dĩ nhiên, thử thách của các em là phải cân bằng những vai trò quan trọng này mà không quên mục đích chủ yếu của mình trong cuộc sống. Thượng Đế có một công việc cho các em để hoàn thành (xin xem Môi Se 1:6). Đó là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao tôi ở đây trên thế gian?” Là con của Thượng Đế, các em đến thế gian để nhận được một thể xác. Với thể xác của mình, các em có thể chọn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô một cách trung tín. Các em có thể chọn vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế, tiếp nhận các giáo lễ thánh, và lập cùng tuân giữ các giao ước của phúc âm. Làm những điều này sẽ chuẩn bị cho các em làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của mình. Khi hiểu rõ mục đích này, các em có thể thấy được tầm quan trọng của việc dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần, học thánh thư, cầu nguyện hằng ngày, đặt các mục tiêu chính đáng, và phục vụ người khác. Những điều này giúp nhắc nhở các em về lý do tại sao các em thực sự ở nơi đây, và cũng sẽ giúp các em trở nên xứng đáng nhận được sự mặc khải cá nhân mà các em cần để được hạnh phúc và tiếp tục ở trên con đường giao ước. Khi các em hối cải và kiên định noi theo Chúa, các em sẽ nhận được sự hướng dẫn cá nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống mình. Cố Gắng Trở Thành Con Người Thực Sự của Các Em Những mối quan tâm và lo âu của thế gian, hoặc sự bất ổn của riêng các em, có thể khiến các em quên vai trò quan trọng của mình trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Thượng Đế. Nếu như vậy, thì tôi mời các em hãy đến cùng Đấng Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 10:32). Không có điều gì trong kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế là sẽ trở nên khả thi mà không có Ngài, và cùng với Ngài, mọi sự tốt lành đều có thể đạt được. Không có điều gì trong kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế là sẽ trở nên khả thi mà không có Đấng Ky Tô, và cùng với Ngài, mọi sự tốt lành đều có thể đạt được. Cách tốt nhất để có được một quan điểm về phúc âm là cố gắng noi theo Đấng Cứu Rỗi. Với đức tin và niềm hy vọng nơi Ngài, các em có thể tự tin đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Các em cũng sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn khi các em đưa ra những lựa chọn, giải quyết vấn đề, hướng tới các mục tiêu ngay chính, và đương đầu với cám dỗ. Quyết định của các em sẽ có ảnh hưởng đến thời vĩnh cửu. Qua Chúa Giê Su Ky Tô và ân điển chuộc tội của Ngài, các em có thể có được niềm vui trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau. Các em có thể nhận thấy rằng số mệnh thiêng liêng của mình trong việc nhận được tất cả những gì Ngài có và sống cuộc sống mà Ngài dẫn dắt, đó chính là “cuộc sống vĩnh cửu, … , là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế.” (Giáo Lý và Giao Ước 14:7). The post Podcast số 94 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Kế Hoạch Hạnh Phúc của Thượng Đế và Số Mệnh Thiêng Liêng của Các Em – Gary E. Stevenson appeared first on Thánh Hữu Việt Nam.

8mins

21 Jan 2022

Episode artwork

Simply Beautiful-Beautifully Simple by Elder Gary E. Stevenson

Conference in Review

Although living the gospel may seem hard, it isn't complex. Elder Stevenson gives four examples that illustrate the four fold mission of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.Music acknowledgementsMusic: In Dulci Jubilo Michel Rondeau (trumpet)Performers: Marthe Jobidon (trumpets), Eric Vaillancourt & Steve Guerin (trombones)Publisher Info.Michel RondeauCopyright Creative Commons Attribution 3.0 Misc. Notes These file(s) are part of the Werner Icking Music Collection.

36mins

1 Nov 2021

Episode artwork

Hearts Knit Together-Elder Gary E. Stevenson

Conference in Review

We focus on kindness and compassion and how we can learn to be kinder even if it doesn't come naturally to us.Music acknowledgmentsMusic: In Dulci Jubilo Michel Rondeau (trumpet)Performers: Marthe Jobidon (trumpets), Eric Vaillancourt & Steve Guerin (trombones)Publisher Info.Michel RondeauCopyright Creative Commons Attribution 3.0 Misc. Notes These file(s) are part of the Werner Icking Music Collection.

48mins

7 Jun 2021

Episode artwork

Episode 26 - Hearts Knit Together by Gary E. Stevenson, April 2021

Words of the Prophets: A General Conference podcast

On this episode Todd, Alia and Rivka discuss the talk, "Hearts Knit Together" by Elder Gary E. Stevenson from the April 2021 General Conference.

33mins

22 Apr 2021

Episode artwork

Divinely Appointed Responsibilities, Heavenly Blessings | Gary E. Stevenson | March 2021

BYU Speeches

Elder Gary E. Stevenson highlights the heavenly blessings we have received to help us with our divinely appointed responsibilities. Click here to view the speech. See omnystudio.com/listener for privacy information.

27mins

2 Mar 2021

Episode artwork

January 18-24 | The Ongoing Restoration | Gary E. Stevenson 2019

Come, Follow Me: BYU Speeches Podcast

Elder Stevenson shares his testimony of the ongoing Restoration of the gospel of Jesus Christ. It began with Joseph Smith, and it is still happening today. Click here to view the speech. See omnystudio.com/listener for privacy information.

40mins

19 Jan 2021

Loading