OwlTail

Cover image of Rhys Mwyn

Rhys Mwyn

2 Podcast Episodes

Latest 6 Nov 2021 | Updated Daily

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Episode artwork

Episode/Pennod 09 | Rhys Mwyn: Young Marble Giants - Colossal Youth

Welsh Music Podcast | Podlediad Miwsig Cymreig

We talk to Welsh music legend Rhys Mwyn about how hearing the Sex Pistols changed his life, the importance of relentless gigging, managing Catatonia in their early days and how the likes of Anhrefn, Y Cyrff and Datblygu paved the way for the future generations of Welsh bands, especially Welsh language bands.Rhys also chooses Young Marble Giants' only studio album Colossal Youth as his favourite Welsh album and inducts it in to the Welsh Music Hall of Fame.Featuring the new single O Nefoedd! (Oh Heavens!) from Swansea band Bandicoot.Follow us on Twitter @welshmusicpod and visit www.welshmusicpodcast.co.uk for more information and to submit a track to showcase.

1hr 31mins

21 Feb 2020

Episode artwork

Rhys Mwyn

Beti a'i Phobol

Archeoleg, angerdd ac Anhrefn yw rhai o'r pynciau trafod wrth i Rhys Mwyn sgwrsio gyda Beti George.Un o Sir Drefaldwyn yw Rhys, a mae'n cael ei adnabod fel un sydd â dim ofn dweud ei farn a siarad yn ddi-flewyn-ar-dafod.Pan oedd yn ifanc, roedd yn teimlo nad oedd cerddoriaeth Gymraeg yn rhoi llais iddo fe a'i debyg.Cafodd ei ysbrydoli wrth wrando ar raglen radio John Peel, a chlywed grwpiau fel Sex Pistols, Delta 5 a'r Mekons.Daeth yn aelod o'r grŵp pync Cymraeg Anhrefn, cyn troi at reoli a hyrwyddo cerddorion.Yn golofnydd i'r Herald Cymraeg, mae hefyd wedi dychwelyd at ei bwnc gradd, sef archeoleg. Dyna ble mae hapusaf, yn cloddio gyda ffrindiau.

48mins

13 Jan 2019

Similar People