OwlTail

Cover image of Harry Partch

Harry Partch

10 Podcast Episodes

Latest 1 May 2021 | Updated Daily

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Episode artwork

Harry Partch and Student Composers at Illinois

Sonorities

Harry Partch (1901-1974) enjoyed an extended residency at the University of Illinois from 1956-1962, where he continued his work to invent new instruments and compose new music for them. His work has  inspired student composers at Illinois for generations.  In this episode Kerrith Livengood introduces three student compositions written for one of Partch's best known inventions, the adapted viola. Selections heard in this podcast:When This Fire Dies, Our Shadows Roam for adapted guitar and adapted viola, by Stephen Caldwell Piece for adapted viola by Joshua Iyer"Gabriel Thomas" from  Night Partches for adapted viola and intoned voice by Ralph Lewis. Performed by Luke Fitzpatrick. Harry Partch Estate Archives, 1918-1991 Finding Aid at the Sousa Archives and Center for American Music.

15mins

22 Mar 2021

Episode artwork

Classical Classroom, Episode 204: A Peculiar Harry Partch Primer, with John Schneider

Classical Classroom

Guitarist John Schneider is clearly obsessed. In the best, passionate-music-geek kind of way. And the thing is that the object of his obsession - Harry Partch and his work - just engenders that kind of response in people. It probably comes from the fact that Partch himself who was monomaniacally focused: he was so absorbed with the idea that music should be more than just the traditional twelve notes that he invented new musical notation, new notes, new instruments to play said notes, and new music for those instruments. In this episode, John Schneider of the Grammy award-winning PARTCH Ensemble teaches all about the adventurous life and obsessions of Harry Partch, and talks about the PARTCH Ensemble's latest release, Sonata Dementia. Music in this episode:

35mins

12 Sep 2019

Similar People

Episode artwork

Birthday Wishes to Colin Blunstone, Harry Partch, Mick Fleetwod & Jeff Beck from Jun 24, 2019

Jim Price | WFMU

Potterhouse - "To the Moon - Bang Zoom" - Alicehttps://www.wfmu.org/playlists/shows/86636

2mins

24 Jun 2019

Episode artwork

Harry Partch och Richard Maxfield, två pionjärer.

Tollans musikaliska

Två outsiders inom den experimenterande och elektroniska musiken - de amerikanska pionjärerna och homosexuella kompositörerna Harry Partch och Richard Maxfield. Som flera av pionjärerna inom den nya amerikanska musiken var även Harry Partch och Rickard Maxfield homosexuella. Under 50-talet upplevde de alla McCarthy-erans jakt på outsiders av olika slag. Både Maxfield och Partch hade ett starkt musikaliskt förhållande till den homosexuella tonsättaren och innovatören John Cages musik. Maxfield blev Cages elev för att senare ta avstamp och skapa sin egen musik. Partch ogillade Cages slumpmusik och sa att Att förlita sig på slumpen och sluta ta beslut är detsamma som att sluta skapa musik.   Harry Partch förklarar i en film att Livet är alltför dyrbart för att tillbringas med betydelsefulla människor. Det var därför han begav sig ut på järnvägarna under den stora depressionen i 30-talets USA och levde som hobo och uteliggare. Han levde ut sin homosexualitet, han svalt och fick syfilis. Detta gjorde han under flera år efter en trygg uppväxt och en lång resa i Europa. Partch fick en gedigen musikalisk utbildning och spelade klarinett, orgel, altfiol och gitarr. Han komponerade tidigt musik med hjälp av det vältempererade västerländska kromatiska tonspråket. Men med tiden blev Partch mer och mer frustrerad över, som han upplevde, den alltför grovhuggna och osofistikerade stämningen av de olika instrumenten. Redan 1923 började han fundera kring detta och 1949 gavs hans märkvärdiga bok Genesis of a Music ut. Ungefär En musiks ursprung. Harry Partch byggde då egna instrument där han bl a använde en 43-tonsskala för varje okatv! Hans första instrument var en på 1930-talet ombyggd altfiol. Han byggde också flera Kitharor, alltså grekiska lyror. Sådana som poeten Sappho spelade på. En av hans kitharor har 72 strängar! Andra instrument från Parch's hand är Diamantmarimba, Boo I och Boo 2, Chromelodeon, Cloud Chamber Bowls och Gourd Tree som finns med här på fotot av Harry Partch.  Harry Partch dog 1974. Ett geni och samtidigt en outsider. Han skapade en egen musikteori och sina egna instrument. Partch's musik influerades tidigt av musik från både Asien och Afrika.   Richard Maxfield är en av elektronmusikens bortglömda pionjärer. Maxfield var den förste amerikanske kompositör som byggde sin egen elektroniska utrustning för att kunna generera rent elektronisk bandmusik utan inblandning av mikrofoner och s k konkret musik. 1959 skapade han sin första elektroniska stycke, Sine Music (A Swarm of Butterflies Encountered Over the Ocean). Han utnämnde den senare legendaren LaMonte Young till sin assistent. Young är allmänt erkänd som en av de första minimalistiska kompositörerna. Maxfield komponerade även en Pastoral Symfoni för elektroniska ljud. Som i en regnskog. Maxfield var en av de ansvariga bakom de så kallade Downtown Concerts i Yoko Onos vindsvåning under 60-talet i New York. Maxfield föddes i Seattle 1927 och studerade piano och klarinett som barn. Redan i high school skrev han sin första symfoni! Maxfield sa själv att han kunde läsa noter innan han kunde läsa bokstäver. Han valde en gedigen musikalisk utbildning, bl a vid University of California i Berkeley. Där erhöll han Hertz-priset vilket 1952 möjliggjorde en resa till Europa där han bl a träffade tonsättarna Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen och Luigi Nono. Det är förmodligen där Richard Maxfield första gången hör elektronmusik. Tillbaka i USA studerade Maxfield för tonsättarna Aaron Copland och Milton Babbit innan han återvände till Europa för studier för Luigi Dallapiccola and Bruno Maderna i Italien 42 år gammal, hög som ett hus, hoppar Richard Maxfield ut genom ett fönster och avlider av sina skador. Drygt ett år innan Jimi Hendrix och Janis Joplin dör. Två år innan Jim Morrison dör i Paris. Alla till följd av drogmissbruk   Vi möter även den då 75-åriga amerikanska, öppet lesbiska accordionisten, tonsättaren och pionjären Pauline Oliveros, som, när det begav sig, spelade med Partch och Maxfield i musikmiljöerna i San Francisco och i New York. Medverkar i programmet gör även svenske kompositören, musikern och improvisatören Sten Sandell.

35mins

20 Feb 2018

Most Popular

Episode artwork

Episode 45: Charles Corey (Harry Partch Institute Tour)

Standing in the Stream - John Lane

I got to meet Charles Corey, composer and Director of the Harry Partch Institute, when I visited my friend and percussion colleague Bonnie Whiting at the University of Washington in Seattle back in October of 2016. He generously gave me a tour and allowed me to play some of the iconic instruments during my visit. It was a real treat and something that I had planned to document here on the podcast. In fact, I got so excited that I only pushed the record button once instead of twice, so I lost the audio of our tour. Charles was kind enough to send me a new recording of the instruments and re-create our tour via Skype. It was also an opportunity to get his unique perspective on Partch and how Partch's work has influenced his own work.Here's a link to hear/experience some of Partch's instruments: http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.htmlHere are some photos from my visit. Here's a recording of Partch playing my favorite piece of his: The Letter (1943, rev. 1972).

48mins

12 Jul 2017

Episode artwork

119: Jon Szanto (Harry Partch Ensemble, San Diego Symphony)

The Trap Set with Joe Wong

Jon Szanto possesses a rare combination of rigorous virtuosity and emotional intelligence. These qualities have served him well in a 40 year career, spanning Harry Partch to the San Diego Symphony. Now contemplating retirement, Jon talks about why--even if he isn't playing full time--music will always be fundamental to his makeup.

36mins

19 Apr 2017

Episode artwork

Harry Partch - The dreamer that remains

Vrije geluiden op 4

Uit de collectie van Ton Hartsuiker werk van de volslagen fascinerende figuur Harry Partch uitgevoerd door Harry Partch & ensemble.

10mins

24 Jul 2016

Episode artwork

Composer Harry Partch - creating music instruments, fusing music and theatre

The Soul of California

Harry Partch - who created musical instruments from scrap and completely dismantled the 12-tone system that Western music is based on - was not your average mid-twentieth century composer wandering around the Golden State.  To discuss Partch’s influence, impact and his own instruments, we are pleased to have as the SoC’s guest Thomas Oesterdiekhoff, the Director of the Musik Ensemble in Cologne, Germany, whose company produced Partch’s Delusion of the Fury in Cologne and at New York’s Lincoln Centre for two sold-out performances.  In this 15-minute interview, Oesterdiekhoff sheds light on Partch’s atypical upbringing, and his obsession with tone that led to creating his own tonal system. Creating an entire array of instruments using hubcaps, bottles and shell casings, Partch penned a number of brilliantly chaotic noise ensembles that push the boundaries of music that has been termed “unclassifiable”. Oesterdiekhoff describes how he and his team meticulously rebuilt a new set of instruments and how a trained musician threw out all of his/her knowledge to relearn Partch’s system. With 52 players and instruments on stage, half of which are moving around, no conductor, and a cast dressed up as hobos, Delusion of the Fury is one rare blend of music and theatre and demonstrates the genius that welds them together in ways unimaginable.  www.musikfabrik.eu

15mins

9 Nov 2015

Episode artwork

The Yōkai Trilogy - Harry Partch And Tom Waits Walk Into A Bar

The White Whale

This episode of The White Whale returns looks at how one develops an openness with creativity and thinking outside the box of art. Where do we get our ideas? How do we accept our voice and interpretation if the surrounding thoughts counter it as correct? Why does it matter that you find your own road?

10mins

15 Jun 2015

Episode artwork

PMB216: Rough Diamonds (Tätärä, The Ventures, Scott Ludwig & Maximillian, Leo Diamond, The Bird & The Bee, Les Baxter, Marty Gold, William Shatner, Roy Budd, Harry Partch, Ferrante & Teicher, Dario Russo, Esso Steel Band)

Project Moonbase – The Historic Sound of the Future | Unusual music show | Podcast | Space cult | projectmoonbase.com

This week’s show is part of our series on minerals and precious gems. We aim to eventually cover all the minerals and gems known to science. Look forward to our all-quartzite show. For our look at the world of diamonds, we have German … Continue reading →

53mins

1 Mar 2015